Häme-ohjelman valmistelu etenee

Häme-ohjelman valmistelu etenee suunnitellusti, ja maakuntavaltuusto hyväksyy ohjelman marraskuun kokouksessa.

Häme-ohjelma –nimeä kantava maakunnan suunnittelu käsittää maakuntasuunnitelman 2040 ja maakuntaohjelman 2018–2021. Maakuntasuunnitelmassa linjataan maakunnan kehittämisen tavoitteita pitkällä aikavälillä ja maakuntaohjelma keskittyy lähiajan kehittämisen strategisiin valintoihin. Maakunnan kehittämisen visiona on, että ihmiset haluavat ja voivat tehdä työtä, asua ja viihtyä Hämeessä.

Maakuntaohjelman 2018–2021 valmistelua ohjaavat kärjiksi valitut teema, jotka ovat: Uudistumisella kasvua, Elinvoimaa maakunnan verkostoitumisesta ja Hyvinvointia arkeen. Maakuntaohjelma valmistellaan yhteistyössä kuntien, valtion viranomaisten ja alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen sekä muiden vastaavien tahojen kanssa.

- Maakuntaohjelma valmistellaan muutostilanteessa ja samaan aikaan maakuntauudistuksen kanssa. Maakuntaohjelman rooli on  keskeinen aluekehittämisen linjausten ja jatkuvuuden pohjana uuden maakunnan aloittaessa työnsä vuonna 2019. Keskeinen tavoite on Kanta-Hämeen elinvoiman lisääminen, kertoo Hämeen liiton kehittämisjohtaja Osmo Väistö.

Häme-ohjelman valmisteluun liittyy myös Kanta-Hämeen älykkään erikoistumisen strategia. Älykkään erikoistuneilla valinnoilla tavoitellaan Kanta-Hämeen menestystä, älykästä, kestävää ja osallistuvaa taloutta, uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja.

Kanta-Hämeen älykkään erikoistumisen strategia painottuu seuraaviin teemoihin:

  • Luonnonvarojen kestävä käyttö – biotalous ja kiertotalous
  • Valmistava teollisuus
  • Luovat alat, matkailu ja hyvinvointipalvelut
  • Rakennettu ympäristö ja palvelut

Lisätietoja: kehittämisjohtaja Osmo Väistö, p. 050 502 1132
Kanta-Hämeen maakuntaohjelma 2018-2021