Hämeen vaalipiirin kansanedustajat tekivät 15 yhteistä talousarvioaloitetta

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä valtion talousarvioksi vuodelle 2019. Talousarvioesitys sisältää Kanta- ja Päijät-Hämeen kannalta myönteisiä määrärahaesityksiä mm. pääradan kehittämiseen liittyen, mutta myös monia puutteita. Hämeen vaalipiirin kansanedustajien talousarvioaloitteet kohdistuvat suuren määrään väylähankkeita. Talousarvioaloitteiden hankkeilla on myös laajempaa alueellista vaikutusta. Maakuntien kehittymisen kannalta yksi peruskysymyksistä on väyläverkoston toimivuus ja edelleen kehittäminen, myös uuden teknologian kokeilujen avulla. Korkeakoulutuksen fuusiotoimet kaipaavat lisäresursseja mm. Lahdessa.

Talousarvioesityksinä esitetään Päijät-Hämettä erityisesti kehittävinä hankkeina määrärahaa

 • valtatie 12 yhteysvälin Lahti-Kouvola parantamiseen
 • valtatie 4 parantaminen välillä Hartola – Oravakivensalmi
 • tuuliharjan eritasoliittymä ja yhdystie valtatien 4 ja seututien 140 väliin
 • kevyen liikenteen väylän rakentamiseen maantielle 313 Vääksyn ja Vierumäen välille
 • tieturvallisuuden parantamiseen Kurhila-Hillilä-Asikkalan kirkonkylä välillä
 • valtatien 24 tiesuunnitelman laatimiseen
 • LUT – Lahden AMK – Saimaan AMK -hankkeen tukemiseen

Valtatie 12 on merkittävä poikittaisliikenteen väylä Rauma – Tampere – Lahti – Kouvola välillä. Lahden ja Kouvolan välillä on edelleen parannettava osuuksia mm. Arolan ja Kausalan kohdilla. Valtatie 4 parantaminen jäi 2009 kesken useiden valitusten takia Hartolan ja Oravakivensalmen välillä kokonaisuudesta Lusi - Vaajakoski. Valtatielle 24 on valmistunut aluevaraussuunnitelma välille Karisto - Kalliola. Lisäksi on turvallisuutta lisääviä hanketarpeita maantielle 313 ja seututielle 317. LUT fuusiohanke ammattikorkeakoulujen kanssa tarvitsee lisäresursseja, jotta koulutus- ja palvelukonseptit onnistuvat uudistuksessa kahdelle eri kampukselle Lahdessa ja Lappeenrannassa.

Talousarvioesityksinä esitetään Kanta-Hämettä erityisesti kehittävinä hankkeina määrärahaa

 • lisäraiteiden yleissuunnitelman laatimiseksi pääradalla välillä Riihimäki-Hämeenlinna-Tampere
 • Moreenin-Rastikankaan eritasoliittymän toteuttamiseen valtatiellä 3
 • valtatien 2 Helsinki-Pori tiehankkeen lisätöihin Humppilan kohdalla
 • Aulangon Puistometsän kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja kunnostusvelan vähentämiseen
 • Tammelan Liesjärven kansallispuiston ajankohtaisiin kunnostustoimenpiteisiin
 • valtatien 10 parantamiseen välillä Hämeenlinna-Lahti
 • kantatien 54 parantamiseen välillä Tammela-Hollola
 • kansallisen 5G-vision laatimiseksi ja sen osana maan ensimmäisen maakuntarajat ylittävän, liikkuvan 5G-kokeilualueen valmisteluun

Talousarvioaloitteet keskittyvät Kanta-Hämeen saavutettavuuden ja vetovoiman parantamiseen tähtääviin toimenpiteisiin. Aloitteet tukisivat elinkeinoelämän kehittymisen edellytyksiä ja asumisen houkuttelevuutta maakunnassa. Etenkin pääradan, Suomiradan, korjaamissuunnitelman aloittamista kiirehditään radan välityskyvyn parantamiseksi. Se parantaa palvelutasoa ja saavutettavuutta Riihimäki-Hämeenlinna-Tampere välillä Seinäjoelle saakka ja siitä edelleen kohti pohjoista. Hanke liittyy myös odotettavissa olevaan Euroopan parlamentin TEN-T –ydinverkkopäätökseen.

Lisätiedot:

Hämeen vaalipiirin kansanedustajat

Martti Talja, puheenjohtaja puh. 09 432 3171
Aino-Kaisa Pekonen, varapuheenjohtaja puh. 09 432 3140

Sirkka-Liisa Anttila puh. 09 432 3044
Tarja Filatov puh. 09 432 3112
Sanni Grahn-Laasonen puh. 09 432 3025
Timo Heinonen puh. 09 432 3164
Kalle Jokinen puh. 09 432 3199
Mika Kari puh. 09 432 3066
Rami Lehto puh. 09 09 432 3087
Anne Louhelainen puh. 09 432 3096
Juha Rehula puh. 09 432 3017
Jari Ronkainen puh. 09 432 3141
Päivi Räsänen, puh. 09 432 3065
Ville Skinnari puh. 09 432 3103

Sähköpostit etunimi.sukunimi@eduskunta.fi