Hämeen vaalipiirin kansanedustajat tekivät kaksitoista yhteistä talousarvioaloitetta

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä valtion talousarvioksi vuodelle 2018.

Talousarvioesitys sisältää Kanta- ja Päijät-Hämeen kannalta myönteisiä määrärahaesityksiä mm. pääradan kehittämiseen liittyen, mutta myös monia puutteita. Hämeen vaalipiirin kansanedustajien talousarvioaloitteet kohdistuvat suuren määrään väylähankkeita. Talousarvio-aloitteiden hankkeilla on myös laajempaa alueellista vaikutusta. Maakuntien kehittymisen kannalta yksi peruskysymyksistä on väyläverkoston toimivuus ja edelleen kehittäminen, myös uuden teknologian kokeilujen avulla. Lisäksi alueen kulttuuriperinnön hyödyntämiseen vetovoimatekijänä on tarve kiinnittää nykyistä enemmän huomiota.

Talousarvioesityksinä esitetään Kanta-Hämettä erityisesti kehittävinä hankkeina määrärahaa

 • Lisäraiteiden yleissuunnitelman laatimiseksi pääradalla välillä Riihimäki - Hämeenlinna 
 • Moreenin-Rastikankaan eritasoliittymän toteuttamiseen valtatiellä 3
 • Suomen ensimmäisen maakuntarajat ylittävän, liikkuvan 5G-kokeilualueen valmisteluun
 • Valtatien 2 Helsinki-Pori tiehankkeen lisätöihin Humppilan kohdalla
 • Aulangon puistometsän kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja kunnostusvelan vähentämiseen
 • Valtatien 10 parantamiseen Hämeenlinnan alueella välillä Katuman liittymä – Eteläinen
 • Kantatien 54 parantamiseen välillä Tammela – Hollola.

Useimmat Kanta-Hämeen väylähankkeet eivät ole vain Kanta-Hämeen alueen tarpeita palvelevia, vaan alueen läpikulkevina niiden parantaminen parantaa myös monien muiden, pääradan osalta myös koko pohjoisen Suomen, kehittymisen edellytyksiä. 

Talousarvioesityksinä esitetään Päijät-Hämettä erityisesti kehittävinä hankkeina määrärahaa

 • Valtatie 12 yhteysvälin Lahti-Kouvola parantamiseen
 • Tuuliharjan eritasoliittymä ja yhdystie valtatien 4 ja seututien 140 väliin
 • Kevyen liikenteen väylän rakentamiseen maantielle 313 Vääksyn ja Vierumäen välille
 • Tieturvallisuuden parantamiseen Kurhila-Hillilä-Asikkalan kirkonkylä välillä
 • Valtatien 24 tiesuunnitelman laatimiseen.

Valtatie 12 on merkittävä poikittaisliikenteen väylä Rauma – Tampere – Lahti – Kouvola välillä. Valtatien 12 parannuksia ollaan aloittamassa Lahden eteläisen kehätien osalta ja Iitissä Kymiringin liittymissä. Valtatielle 24 on valmistunut aluevaraussuunnitelma välille Karisto - Kalliola. Hankkeen alustava kustannusarvio ilman lunastuskustannuksia on noin 38 miljoonaa euroa. Liikennetaloudellisten tarkastelujen perusteella hanke on erittäin kannattava. Hankkeen toteuttamisesta ei ole tehty päätöksiä eikä sille ole olemassa vielä rahoitusta.

Lisätiedot:

Hämeen vaalipiirin kansanedustajat
Päivi Räsänen, puheenjohtaja puh. puh. 09 432 3065
Martti Talja, varapuheenjohtaja puh. 09 432 3171
Sirkka-Liisa Anttila puh. 09 432 3044
Tarja Filatov puh. 09 432 3112
Sanni Grahn-Laasonen puh. 09 432 3025
Timo Heinonen puh. 09 432 3164
Kalle Jokinen puh. 09 432 3199
Mika Kari puh. 09 432 3066
Rami Lehto puh. 09 09 432 3087
Anne Louhelainen puh. 09 432 3096
Aino-Kaisa Pekonen puh. 09 432 3140
Juha Rehula puh. 09 432 3017
Jari Ronkainen puh. 09 432 3141
Ville Skinnari puh. 09 432 3103

Sähköpostit etunimi.sukunimi@eduskunta.fi