Muutoksesta on lupa innostua!

Takana intensiivinen ensimmäinen kuukausi maakuntajohtajan tehtävässä, keskellä todella kiinnostavaa vaihetta tässä kovatahtisessa muutoksessa.

Parhaillaan sorvataan lainsäädäntöä, joka tulee vaikuttamaan koko yhteiskunnalliseen järjestelmäämme ja samalla kunkin meistä arkeen poikkeuksellisen vahvasti. Ensimmäisiä osia lakipaketeista on jo käynyt alueilla lausuttavina samalla kun seuraavia vielä kirjoitetaan. Muutoskokonaisuus on laajuutensa vuoksi vaativa hahmotettava, ja erilaiset yksityiskohdat ja seurannaisvaikutukset selviävät ministeriöiden valmistelijoillekin vasta vähitellen. Huomaamme toisinaan, että olemme alueilla ehtineet omassa ajattelussamme jopa kansallisen valmistelun edelle, enkä ole aivan varma pitäisikö tuollaisista havainnoista ilahtua vai säikähtyä.

Poliittinen keskustelu sote- ja maakuntauudistuksen keskeisistä fundamenteista on vieläkin käynnissä, ja joudumme sen vuoksi jännittämään jopa uudistuksen kohtalon puolesta. Omat lausuntomme ovat olleet osin kriittisiäkin, niin kuin lausunnot tapaavat olla. Silti päällimmäisenä toiveena tässäkin maakunnassa on, että yli kymmenen vuoden yrittämisen jälkeen tämä laaja rakenteellinen uudistus saataisiin lopulta vietyä maaliinsa. Yksityiskohtia ja määräaikoja voi aina viilata ja valmiissakin uudistuksessa riittää varmasti särmiä hiottavaksi, mutta päätöksiä tässä nyt kipeästi tarvitaan, muuhun meillä ei kansakuntana ole varaa. Oma käsitykseni on, että tällä ajattelulla on myös kansan laaja tuki.

Muutos tarkoittaa aina jossain määrin myös kasvavaa epävarmuutta, ja juuri nyt tämän epävarmuuden läsnäolo on vain hyväksyttävä. Itse kukin miettii muutoksen keskellä omaa kohtaloaan ja sitä miten kaikki tämä myllertäminen tulee omassa arjessa tai työssä näkymään. Monet ovat työskennelleet saman tutun työnantajan palveluksessa vuosikymmenet, ja levottomuutta saattaa aiheuttaa ajatus siitä ettei oman lähityöyhteisön sijaintipaikkaa tai edes palkanmaksajatahoa ole vielä tiedossa. Varmaa on tällä hetkellä lähinnä se, ettei mikään Hämeen liiton kaltaisista muutoksen alla olevista organisaatioista tule säilymään muutoksen sisällä ennallaan eivätkä nämä organisaatiot liity toiseen, vaan kaikki muutosorganisaatiot ja niiden sisällä työyksiköt lakkaavat pian olemasta lopullisesti. Samalla syntyy jotakin aivan uutta.

Viimeksi mainittu on äärimmäisen kiinnostava ja keskeisen tärkeä asia: on syntymässä jotakin kertakaikkisen uutta. Muutoksen herättämä epävarmuuden tunne ja jopa pelko on ymmärrettävää, mutta on myös hyvä tiedostaa, että tuo tunne on loppujen lopuksi kokemuksellista. Kukin meistä siis kokee muutoksen yksilöllisesti ja kokemiimme tunteisiin voimme aina jossakin määrin itse vaikuttaa. Paras tapa hallita omaa henkilökohtaista muutosprosessia on osallistuminen: aktiivinen tiedon hankkiminen, yhteisiin tilaisuuksiin lähteminen ja oman asiantuntemuksen ja mielipiteen tuominen yhteiseen mietintään. Jopa omaa osaamista voi vielä näin viime metreillä pyrkiä kasvattamaan ja suuntaamaan sellaisille alueille, joita arvelee tulevissa organisaatioissa erityisen kipeästi tarvittavan. Kukin meistä joutuu sopeutumaan niihin asioihin, jotka meille ylhäältä annetaan ja joihin meillä ei ole päätösvaltaa, mutta loppu onkin sitten edellä kuvatulla tavalla itsestä kiinni.

Täysin uuden organisaation ja uudenlaisten työtapojen rakentaminen on vähintään yhtä innostavaa kuin vaikeaa. Joissakin asioissa kätemme ovat sidotut, mutta monelta osin pöytä on myös aivan puhdas. Uskon itse, että vuosikymmenen vaihtuessa meillä on aivan uudenlainen tapa jäsentää maakunnan tehtäväkenttä. Meillä on maakunta-nimisessä organisaatiossa sellainen työnteon kulttuuri, jota ei vielä ole täällä nähty. Meillä on huomattavasti tehokkaammat ja myös viihtyisämmät toimitilat kuin aiemmin. Meillä on talouden terve pohja, jota on tietoisesti rakennettu jo muutoksen ensimetreistä alkaen. Meillä on laaja joukko vahvoja osaajia, jotka ovat selvinneet tyytyväisinä muutoksen läpi huolellisen suunnittelun ja hyvin organisoidun johtamisen avulla. Toiminnassamme hyödynnämme notkeasti uuden ajan teknisiä ja yhteisöllisiä mahdollisuuksia. Ympäröivä maailma ja sen ilmiöt kuten osaamistalous, jakamistalous ja elämystalous ymmärretään osaksi omaakin ajatteluamme ja toimintaamme.

Nyt on lupa innostua!

Maakuntajohtaja, Hämeen liitto

Lisää uusi kommentti