Ehdotusvaiheen aineistot


Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 ehdotusvaiheen aineistot viranomaislausuntoja varten:

Maakuntakaavan ehdotusvaiheen kuuleminen on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaksivaiheinen. Ensiksi pyydetään viranomaislausunnot ja  pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 11§ mukainen viranomaisneuvottelu. Viranomaiskuulemisen jälkeen kaavan ehdotus asetetaan MRA 12§ mukaan julkisesti nähtäville.

Kanta-Hämeen maakuntakaavasta 2040 viranomaislausunnot pyydetään 2.3.2018 mennessä.

Julkinen ehdotusvaiheen nähtävilläolo on myöhemmin vuoden 2018 aikana. Ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen maakuntahallitus käsittelee kaavaehdotuksesta jätetyt muistutukset ja kaavaehdotus viimeistellään valtuuston käsittelyä varten.

Maakuntakaavakartta (A0) (päivitetty 16.1.2018. Korjattu Hämeenlinnan kohdalla "taajamatienä kehitettävä tie" näkyväksi)
Kaavaselostus (sisältää merkinnät ja määräykset)

Selostuksen liitteet: