• Suomi
 • English
 • Русский
 • Svenska

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha

AIKO-rahoituksen ideahaku

Seuraava AIKO-rahoituksen ideahaku järjestetään vuonna 2017.

Valtioneuvosto myönsi Hämeen liitolle 183 000 euroa alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määrärahaa vuodelle 2016.

Vuoden 2016 ideahaku

Helmikuussa 2016 hyväksytyn Kanta-Hämeen varautumissuunnitelman painopisteitä ovat elinkeinojen ja yritystoiminnan uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen sekä työllisyyttä ja yritystoimintaa edistävät kokeilut.

Kanta-Hämeen varautumissuunnitelma 2016 löytyy täältä.

AIKO-rahoituksella tuetaan ennakoivan rakennemuutoksen toimia, joilla vähennetään äkillisten rakennemuutostilanteiden kielteisiä vaikutuksia ja edistetään elinkeinorakenteen uudistumista ja nopeampaa aluetalouden elpymistä.

Rahoitettavat hankkeet voivat olla pienimuotoisia kokeilu-/pilotointihankkeita tai pienehköjä kehittämis- ja valmisteluhankkeita, jotka tähtäävät esimerkiksi kansainvälisen hankkeen valmisteluun tai muiden kansallisten rahoitusvälineiden hyödyntämiseen.

AIKO-rahoituksen valintakriteerit

 • nopeaa käynnistymistä edellyttävät toimenpiteet
 • rohkeat, toimien tulosten suhteen riskejäkin sisältävät kokeilut
 • vipuvaikutus osoitettavissa
 • ennakointitiedon hyödyntäminen
 • tulokset hyödynnettävissä koko maakunnassa seutukuntien erityispiirteet huomioiden
 • omarahoitusosuus vähintään 50 %

Alustava aikataulu

 • ideahaku avoinna 15.6.2016 saakka
 • tieto hakijoille ideahausta jatkoon valituista hankeideoista ennen juhannusta
 • lopulliset hankehakemukset pyydetään hakijoilta 24.8.2016 mennessä
 • rahoituspäätökset maakuntahallituksessa 12.9.2016
 • Vapaamuotoinen ideapaperi (max 4000 merkkiä) tulee toimittaa sähköpostin liitteenä (word-tiedosto) Hämeen liittoon 15.6.2016 mennessä sisältäen:
  • hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet
  • hankkeen toteuttamisajan ja toteuttaja(t)
  • alustavan kustannusarvion.

Lisätietoja:
Osmo Väistö, 050 502 1132, osmo.vaisto(at)hame.fi
Arto Saarinen, 050 305 2539, arto.saarinen(at)hame.fi

Maakunnan kehittämisraha

Hämeen liitto myöntää maakunnan kehittämisrahaa Häme-ohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman tavoitteiden mukaisiin hankkeisiin. Tukea voidaan myöntää julkisille ja yksityisille organisaatioille ja tuki voi olla enintään 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Maakunnan kehittämisrahaa ei enää vuodesta 2015 lähtien osoiteta valtion talousarviossa maakunnan liitoille. Kehittämisrahaa on edelleen jonkun verran käytettävissä, ja jäljellä oleva raha suunnataan mahdollisimman tehokkaasti kehittämishankkeisiin Häme-ohjelman toteuttamiseksi. Aikaisempien vuosien tapaista avointa jatkuvaa hakua ei enää ole käytössä, vaan kehittämisrahan haku toteutetaan kohdennetulla hakumenettelyllä tai ideahaun perusteella.

Lisätietoja, rahoitus
Osmo Väistö
Aluekehityspäällikkö
050 502 1132
osmo.vaisto@hame.fi

Hakemuslomakkeet ja ohjeet

Rahoitushakemuslomake
Täyttäessäsi lomaketta, voit jatkaa tekstiä tarvittaessa erilliselle liitteelle, mikäli lomakkeessa varattu tila ei riitä. Huomio myös, että laskentataulukossa viimeistä laskutoimistusta varten pitää vaihtaa kenttää, jotta taulukko päivittyy. 
Jatkoaikahakemus
Maksatushakemus
Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet

Maksatushakemuksen liitelomakkeet

Maksatushakemuksen liitteet, yhteenveto
Pääkirjan avain
Kustannuserittely
Tiivistelmä maksatuskauden toiminnasta
Toimenkuvaluettelo
Henkilöstökulujen raportointi
Kokonaistyöajanseurantalomake
Hankintaselvityslomake
Hankintamuistio
Selvitys luontoissuorituksista

Lisätietoja, maksatus

Jouko Ylipaavalniemi
Yhteysjohtaja
050 327 2837
jouko.ylipaavalniemi@hame.fi

Mirva Kandolin
Suunnittelupäällikkö
050 0483633
mirva.kandolin@hame.fi