• Suomi
 • English
 • Русский
 • Svenska

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha

AIKO-rahoituksen haku 2017

Vuoden 2017 rahoitushaussa haetaan yksivaiheisella haulla Kanta-Hämeen varautumissuunnitelman mukaisia hankkeita, jotka vahvistavat alueen muutosjoustavuutta sekä edistävät merkittävien kehittämisavauksien tai kokeilujen käynnistymistä.

Kanta-Hämeen varautumissuunnitelman painopisteinä ovat elinkeinojen ja yritystoiminnan uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen sekä työllisyyttä ja yritystoimintaa edistävät kokeilut.

Kanta-Hämeen varautumissuunnitelma löytyy osana Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa 2017-2018.

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) on yksi hallituksen aloittamista aluekehittämistoimista ja se liittyy kärkihankkeeseen, jolla tähdätään kilpailukyvyn vahvistamiseen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä vahvistamalla. Maakuntien käyttöön tarkoitetulla AIKO-rahoituksella on tarkoitus lisätä maakunnan muutosjoustavuutta eli resilienssiä. 

Hämeen liitolla on vuoden 2017 hakuun käytettävissä yhteensä 252 825 euroa alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määrärahaa.

AIKO-rahoituksen valintakriteerit

 • nopeaa käynnistymistä edellyttävät toimenpiteet
 • rohkeat, toimien tulosten suhteen riskejäkin sisältävät kokeilut
 • vipuvaikutus osoitettavissa
 • ennakointitiedon hyödyntäminen
 • tulokset hyödynnettävissä koko maakunnassa seutukuntien erityispiirteet huomioiden
 • omarahoitusosuus vähintään 50 %

Aikataulu

 • Hakijoita pyydetään toimittamaan allekirjoitetut hankehakemukset 5.5.2017 klo 15.00 mennessä Hämeen liittoon osoitteella Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna.
 • Rahoituspäätökset maakuntahallituksessa 12.6.2017

Rahoitushakemuslomake löytyy tältä sivulta kohdasta Hakemuslomakkeet ja ohjeet.

Lisätietoja:
Osmo Väistö, 050 502 1132, osmo.vaisto(at)hame.fi
Arto Saarinen, 050 305 2539, arto.saarinen(at)hame.fi

Vuoden 2016 AIKO-rahoituksen yhteenveto

AIKO-rahoitettujen hankkeiden kuvaukset
AIKO-hankkeiden yhteenvetolomake

Maakunnan kehittämisraha

Hämeen liitto myöntää maakunnan kehittämisrahaa Häme-ohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman tavoitteiden mukaisiin hankkeisiin. Tukea voidaan myöntää julkisille ja yksityisille organisaatioille ja tuki voi olla enintään 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Maakunnan kehittämisrahaa ei enää vuodesta 2015 lähtien osoiteta valtion talousarviossa maakunnan liitoille. Kehittämisrahaa on edelleen jonkun verran käytettävissä, ja jäljellä oleva raha suunnataan mahdollisimman tehokkaasti kehittämishankkeisiin Häme-ohjelman toteuttamiseksi. Aikaisempien vuosien tapaista avointa jatkuvaa hakua ei enää ole käytössä, vaan kehittämisrahan haku toteutetaan kohdennetulla hakumenettelyllä tai ideahaun perusteella.

Lisätietoja, rahoitus
Osmo Väistö
Aluekehityspäällikkö
050 502 1132
osmo.vaisto@hame.fi

Hakemuslomakkeet ja ohjeet

Rahoitushakemuslomake
Huomaa, että laskentataulukossa laskutoimitukset on laskettava ja merkittävä itse. 

Jatkoaikahakemus
Maksatushakemus
Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet

Maksatushakemuksen liitelomakkeet

Maksatushakemuksen liitteet, yhteenveto
Pääkirjan avain
Kustannuserittely
Tiivistelmä maksatuskauden toiminnasta
Toimenkuvaluettelo
Henkilöstökulujen raportointi
Kokonaistyöajanseurantalomake
Hankintaselvityslomake
Hankintamuistio
Selvitys luontoissuorituksista

Lisätietoja, maksatus

Jouko Ylipaavalniemi
Yhteysjohtaja
050 327 2837
jouko.ylipaavalniemi@hame.fi

Mirva Kandolin
Suunnittelupäällikkö
050 0483633
mirva.kandolin@hame.fi