• Suomi
  • English
  • Русский
  • Svenska

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha

AIKO-rahoituksen jatkuva haku pienille kokeiluhankkeille

Hämeen liitto hakee pieniä kokeiluhankkeita toteutettavaksi alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen (AIKO) määrärahalla.

Jatkuva haku koskee enintään vuoden mittaisia hankkeita ja tukisumma on enintään 10 000 euroa. Omarahoitusosuus tulee olla vähintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

AIKO-rahoituksella tuetaan ennakoivan rakennemuutoksen toimia ja vahvistetaan maakunnan muutosjoustavuutta. Päätökset jatkuvan haun hankkeista tehdään maakuntahallituksessa sitä mukaa kun hakemusia tulee.

Hankkeiden sisältö

Hankkeiden tulee olla kokeiluhankkeita, jotka edistävät merkittävien kehittämisavauksien käynnistymistä. 

Hankkeiden sisällöllinen painopiste tulee olla elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kasvun ja kilpailukyvyn edistämisessä sekä maakunnan elinvoiman lisäämisessä.

Toiminnallinen painopiste on pienimuotoisissa, rohkeissa ja käytännönläheisissä sekä nopeasti käynnistettävissä ja toteutettavissa kokeiluhankkeissa, joiden tulosten osalta riskitasokin voi olla korkeampi

Hankkeiden suunnittelussa toivotaan hyödynnettävän ennakointitietoa. Selvitys- ja valmisteluhankkeita ei rahoiteta tästä hausta.

Valintakriteerit ja ohjeet

Hanke:

  • vahvistaa elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kasvua, työllisyyttä ja kansainvälistymistä
  • toteuttaa yhden tai useamman rohkean, nopeasti käynnistettävän kokeilun
  • edistää aktiivisesti elinkeinojen rakennemuutosta ja vahvistaa alueen muutosjoustavuutta

Hanketyyppinä voi olla yhden vastuullisen toteuttajan hanke tai yhteishanke. Hankkeen kustannusmalli toivotaan olevan ensisijaisesti kertakorvaushanke tai flat rate 24 %. AIKO-rahoitusta ei voida käyttää infrastruktuuriin tai fyysisiin rakenteisiin eikä yksittäisten tapahtumien järjestämiseen. Tukea ei voida lainsäädännön mukaan myöntää yrityshakijalle yhden yrityksen kehittämishankkeeseen.

Hakijoita pyydetään toimittamaan allekirjoitetut hankehakemukset liitteineen Hämeen liittoon osoitteella Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna sekä sähköiset hakemukset liitteineen sähköpostitse: hameenliitto@hame.fi. Jatkuva haku on voimassa toistaiseksi.

Rahoitushakemuslomake löytyy tältä sivulta kohdasta Hakemuslomakkeet ja ohjeet.

Lisätietoja:
Osmo Väistö, 050 502 1132, osmo.vaisto(at)hame.fi
Arto Saarinen, 050 305 2539, arto.saarinen(at)hame.fi

Vuoden 2016-2018 AIKO-rahoituksen yhteenveto

AIKO-rahoitettujen hankkeiden kuvaukset
AIKO-hankkeiden yhteenvetolomake

Maakunnan kehittämisraha

Hämeen liitto myöntää maakunnan kehittämisrahaa Häme-ohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman tavoitteiden mukaisiin hankkeisiin. Tukea voidaan myöntää julkisille ja yksityisille organisaatioille ja tuki voi olla enintään 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Maakunnan kehittämisrahaa ei enää vuodesta 2015 lähtien osoiteta valtion talousarviossa maakunnan liitoille. Kehittämisrahaa on edelleen jonkun verran käytettävissä, ja jäljellä oleva raha suunnataan mahdollisimman tehokkaasti kehittämishankkeisiin Häme-ohjelman toteuttamiseksi. Aikaisempien vuosien tapaista avointa jatkuvaa hakua ei enää ole käytössä, vaan kehittämisrahan haku toteutetaan kohdennetulla hakumenettelyllä tai ideahaun perusteella.

Lisätietoja, rahoitus
Osmo Väistö
kehittämispäällikkö
050 502 1132
osmo.vaisto@hame.fi

Hakemuslomakkeet ja ohjeet

Rahoitushakemuslomake
Huomaa, että laskentataulukossa laskutoimitukset on laskettava ja merkittävä itse. 

Jatkoaikahakemus
Maksatushakemus
Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet

Maksatushakemuksen liitelomakkeet

Maksatushakemuksen liitteet, yhteenveto
Pääkirjan avain
Kustannuserittely
Tiivistelmä maksatuskauden toiminnasta
Toimenkuvaluettelo
Henkilöstökulujen raportointi
Kokonaistyöajanseurantalomake
Hankintaselvityslomake
Hankintamuistio
Selvitys luontoissuorituksista

Lisätietoja, maksatus

Jouko Ylipaavalniemi
Yhteysjohtaja
050 327 2837
jouko.ylipaavalniemi@hame.fi

Mirva Kandolin
Hallintopäällikkö
050 0483633
mirva.kandolin@hame.fi