Maakuntakaava 2040, ehdotusvaihe

Maakuntakaavan ehdotusvaiheen kuuleminen on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaksivaiheinen. Ensiksi pyydetään lausunnot viranomaisilta sekä muilta maakuntakaavan kannalta keskeisiltä tahoilta. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 11§ mukainen viranomaisneuvottelu pidetään sen jälkeen kun lausunnot ovat saapuneet ja ne on virastolla alustavasti käsitelty. 

Kanta-Hämeen maakuntakaavasta 2040 lausunnot pyydetiin keväällä 2018. Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 24.4.2018. Maakuntahallitus hyväksyi lausunnoista annettavat vastineet kokouksessaan 27.8.2018.

Viranomaiskuulemisen jälkeen kaavan ehdotus asetetaan MRA 12§ mukaan julkisesti nähtäville. Ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen maakuntahallitus käsittelee kaavaehdotuksesta jätetyt muistutukset ja kaavaehdotus viimeistellään valtuuston käsittelyä varten.

Ehdotusvaiheen aineistot: Kaavan aineistoja täydennetään ja päivitetään tarpeen mukaisesti kaavan valmistelun edetessä. 

Maakuntakaavakartta (A0)
Kaavaselostus (sisältää merkinnät ja määräykset)

Selostuksen liitteet: