Hämeen liitto

Hämeen liitto on kansanvaltaiseen päätöksentekoon tukeutuva Kanta-Hämeen maakunnan vaikuttava asiantuntija- ja kehittäjäorganisaatio.

Kestävän kasvun Häme

Kestävän kasvun Häme 2022–2025 -maakuntaohjelman luonnos on nähtävillä ja kommentoitavissa 28.9.–25.10.2021.

Lue lisää

Maakunta­kaavoitus

Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu ohjaavat arkeemme liittyviä perusasioita, kuten asuntojemme, työpaikkojemme sekä kauppojen ja muiden palvelujen sijaintia kaupungeissa ja kunnissa.

Lue lisää

Asumisen Häme

Me hämäläiset asumme oivallisella sijainnilla pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun muodostamassa kasvu-Suomen keskiössä. Maakuntamme on tarpeeksi lähellä, mutta samaan aikaan olemme tarpeeksi kaukana – tarjolla on esimerkiksi monien toivomaa ihmisen mittakaavaista, luonnonläheistä ja jopa maaseutumaista asumistyyliä.

Lue lisää

Oma Häme

Kansallisen sosiaali- ja terveysuudistuksen tarkoituksena on taata yhdenvertaiset palvelut kaikille suomalaisille. Kanta-Hämeen alueella hallitusohjelman mukaista sote-uudistusta valmistellaan kahdessa hankkeessa.

Lue lisää

Uutiset

01

Hämeen vaalipiirin kansanedustajat tekivät yhteensä 18 yhteistä talousarvioaloitetta valtion vuoden 2022 talousarvioon

11.10.2021

02

Kanta-Hämeen EU-rahoitus yli kaksinkertaistuu tulevalla ohjelmakaudella

30.9.2021

03

Maakunnan väkiluvun ennustetaan kääntyvän kasvuun vuonna 2026

30.9.2021

04

Kestävän kasvun Häme 2022-2025 maakuntaohjelma nähtävillä ja lausunnoilla

28.9.2021