Uutiset

Häme-portfolio vastaa hankemaailman haasteisiin

Maakunnassamme on käynnissä useita kymmeniä hankkeita, joita tuetaan eri rahoituslähteistä. Hanketoimijoita on useita, hankkeiden aiheet vaihtelevat ja niissä tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä, kehittämistä ja saadaan aikaan tuloksia. Miten seuraamme...

Maakunnan asukasluku on linjassa väestösuunnitteen kanssa

Hämeen liiton oma väestösuunnite maakunnan väkiluvun toteumasta on vain 43 henkeä korkeampi kuin todellinen asukasmäärä tällä hetkellä on. Vastaavasti Tilastokeskuksen ennuste Kanta-Hämeen väkiluvun toteumasta osoittautuu jo nyt 1251 asukkaalla liian...

Hämeen maakuntahallituksen päätökset 5.10.2020

Hämeen liiton johdolla laadittu selviytymissuunnitelma kokoaa alueelliset toimet koronakriisin jälkihoidon ja jälleenrakennuksen osalta. Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta laaditun suunnitelman avulla tunnistetaan Kanta-Hämeen alueen kannalta keskeiset toimet...

Hämeen hyväksi – jo vuodesta 1953

Hämeen maakuntahallitus päätti silloisen maakuntajohtaja Timo Reinan esityksestä keväällä 2016 käynnistää Hämeen liiton toiminnan kokoamisen yksiin kansiin. Liitto oli täyttämässä 65 vuotta vuonna 2018 ja näkyvissä oli samalla kuntayhtymän viimeinen...

Tavastia Events -tapahtumakalenterista tuli Häme Events

Hankkeissa on pääsääntöisesti tarkoituksena luoda toimintaa, joka jatkuu hankkeen päättymisen jälkeenkin. Tämä oli päämääränä myös EAKR-rahoitteisessa Hämeen ammattikorkeakoulun Avoin Häme -hankkeessa, jossa tavoitteena oli edistää avoimen datan...

Elokuun väestökehitys oli yllättävän maltillinen

Kanta-Hämeessä oli elokuun lopussa 170 766 asukasta. Maakunnan väkiluku on laskenut vuoden alusta 159 asukkaalla. Opiskelijoiden lähdöstä huolimatta elokuun väestönkehitys oli kuitenkin erittäin maltillinen. Esimerkiksi Hämeenlinnan seudulle muutti elokuussa...