Uutiset

Hämeen virkistysalueyhdistyksen kotipesä muuttuu

Virkistysalueyhdistyksen toiminta painottui 2000-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle asti virkistysalueiden hankintaan, reitistöjen kehittämiseen sekä ylläpidon suunnitteluun ja koordinointiin. Luontomatkailun kysyntä on viime vuosina kasvanut suuresti, mikä on...

Elinvoimakatsaus tukee kuntien tilannekuvaa Kanta-Hämeessä

Tilannekuvan saamiseksi jatkossa ei tarvitse etsiä tietoa eri paikoista, sillä katsaukseen kootaan tietoa muun muassa Tilastokeskuksen eri tietokannoista. Myös vertailu muihin Kanta-Hämeen kuntiin on mahdollista. Työkalu tarjoaa hyödynnettävää tietoa niin...

Maakuntajohtajan valinnasta on tehty valitus

Hämeen maakuntavaltuusto valitsi 4.4.2022 maakuntajohtajaksi hallintotieteiden maisteri Toni K. Laineen. Hämeen liiton puhelimitse saaman tiedon mukaan yksi maakuntajohtajan virkaan hakeneista henkilöistä on valittanut päätöksestä. Hallinto-oikeus tulee aikanaan...

Uuden EAKR-ohjelmakauden ensimmäinen rahoitushaku on avattu

Tässä haussa maakuntien EAKR-hankkeille myönnetään yhteensä enintään 23 miljoonaa euroa. Hämeen liitolla on jaettavissaan tästä potista 3,986 miljoonaa euroa. Haut ovat nyt avoinna ja rahoitusta haetaan uuden kauden sähköisessä EURA 2021 -järjestelmässä....