Uutiset

Sote-hankkeiden toiminta on käynnistynyt Kanta-Hämeessä

Sote-rakenneuudistus Kanta-Hämeen sote-organisaatioiden yhteistyötä jatketaan valtionapuhankkeiden kautta. Hämeen liiton koordinoimissa hankkeissa uudistetaan erityisesti peruspalveluja sekä tuetaan palveluiden järjestämistä. Kanta-Hämeessä seurataan myös...

Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma on valmis

Suunnitelmien yhtäaikaisella valmistelulla pystyttiin nostamaan laajempaan keskusteluun Kanta-Hämeen kannalta keskeiset kehittämistarpeet ja yhteisten valmistelujen uudet linjaukset.  Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on tarkasteltu entistä enemmän palveluiden,...

Hämeen liiton työlle maakuntavaltuuston vahva tuki

Vuodelle 2021 laaditussa talousarvioluonnoksessa toimintatuottojen määrä on yhteensä 2 065 500 euroa. Hämeen liiton kaikista toimintatuotoista merkittävimmän osan, 97 % muodostavat jäsenkuntien maksuosuudet. Tilivuosi 2021 on suunniteltu tasapainoiseksi, ilman yli-...

Hämeen maakuntahallituksen päätökset 9.11.2020

Paadenkolu Oy suunnittelee kiertotalouspuiston perustamista Tuulokseen ja hankkeesta on parhaillaan käynnissä ympäristövaikutusten arviointimenettely, jossa tarkastellaan kolmea eri vaihtoehtoa. Lisäksi on olemassa 0-vaihtoehto (VE0), jossa hanketta ei...