Valtakunnallinen ljs

Päivitetty 6. helmikuuta 2020

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tarkoituksena on lisätä liikennepolitiikan pitkäjänteisyyttä. Suunnitelma vaikuttaa valtion liikenteelle osoittamaan rahoitukseen ja valtion budjetin kautta rahoitettavien hankkeiden toteutukseen. Eli välillisesti sillä on vaikutusta meidän kaikkien arkeen.

Valtakunnallisessa suunnitelmassa esitellään maan liikennejärjestelmän nykytilannetta ja toimintaympäristöstä tehtyä analyysiä, yhteiskunnallisia päämääriä ja liikennejärjestelmää koskevia tavoitteita.

Suunnitelma sisältää myös 12-vuotisen toimenpideohjelman, jossa on kuvattuna valtion ja kuntien toimenpiteitä liikennejärjestelmän kehittämisestä sekä sitä koskevan valtion rahoitusohjelman.

Valtakunnallinen suunnitelma perustuu vuonna 2018 säädettyyn lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteistä. Tätä ensimmäistä koko maan kattavaa, pitkäaikaista suunnitelmaa valmistellaan vuosille 2021-2032. Se on tarkoitus ensin käsitellä eduskunnassa selontekona, jonka jälkeen valtioneuvosto päättää siitä keväällä 2021.

Me Hämeen liitossa seuraamme valmistelun etenemistä ja osallistumme yhteistyötahoille tarkoitettuun vuoropuheluun.

Pyrimme osaltamme vaikuttamaan suunnitteluun ja sen sisältöön, jotta maakunnallemme tärkeät liikennekysymykset huomioidaan myös valtakunnallisessa suunnittelussa.

Suunnitelma tarkistetaan ja sovitetaan yhteen julkisen talouden suunnitelman kanssa aina uuden hallituskauden alussa. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta on lisäksi annettu vuonna 2018 valtioneuvoston selonteko.