Kantatie 54 kehittämisselvitys

Päivitetty 23. helmikuuta 2020

Kantatie 54 kulkee Tammelasta aina Hollollaan, valtatielle 12 saakka. Tien kehittämistä varten on tehty selvitys edellisen kerran vuonna 2013. Selvityksen päivittäminen on aloitettu syksyllä 2019.

Selvityksen avulla muodostetaan kokonaiskäsitys tien nykytilasta ja kehittämistarpeista ja niiden pohjalta osoittaa mahdolliset jatkosuunnittelutarpeet. Päätavoitteena on kantatie 54:sen liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen.

Toimenpiteillä pyritään myös luomaan maankäytöllisiä edellytyksiä seudun elinkeinotoimintojen kehittämiselle.

Suunnittelu- ja selvitystyötä johdetaan Uudenmaan ELY-keskuksesta. Mukana työssä ovat meidän lisäksemme kantatie 54:n varrella sijaitsevat kunnat ja Päijät-Hämeen liitto.

Hankkeen ensimmäinen vaihe

Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan koko yhteysväliä koskeva tien kehityskuva ja analysoidaan ne mahdolliset ongelmakohdat ja kohteet, joissa on tarvetta edetä tarkempaan suunnitteluun.

Hankkeen toinen vaihe

Toisessa vaiheessa edetään aluevaraussuunnitteluun niiden kohteiden osalta, jotka on määritetty projektin ensimmäisessä vaiheessa.

Maankäytön tuleva muuttuminen ja kehittämisen tarve kantatie 54:sen ympäristössä vaikuttavat olennaisesti tarvittaviin toimenpiteisiin.

TilaajaUudenmaan ELY-keskus, Hämeen liitto, Päijät-Hämeen liitto, Janakkala, Hausjärvi, Hollola, Kärkölä, Loppi ja Riihimäki.
SelvitysalueKoko kantatie 54.
Yhteensä 95 km: Hausjärvi, Hollola, Kärkölä, Loppi, Riihimäki ja Tammela.

Kehittämisselvitys valmistuu vuonna 2020, jonka jälkeen siinä valituille alueille laaditaan tarkemmat aluevaraussuunnitelmat. Selvityksen kustannusarvio on noin 60 000 euroa.

Hankkeesta voi kysyä tarkemmin Hämeen liiton liikenneasiantuntijalta, Juuso Helanderilta. Katso yhteystiedot Henkilöstö-sivulta.