Kantatie 54 kehittämisselvitys

Päivitetty 14. elokuuta 2020

Kantatie 54 kulkee Tammelasta aina Hollollaan, valtatielle 12 saakka. Tien kehittämistä varten on valmistunut kesällä 2020 selvitys, joka on päivitys vuoden 2013 kehittämisselvitykseen.

Selvityksen avulla on muodostettu kokonaiskäsitys tien nykytilasta ja kehittämis- ja jatkosuunnittelutarpeista. Päätavoitteena on kantatie 54:sen liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen.

Toimenpiteillä pyritään myös luomaan maankäytöllisiä edellytyksiä seudun elinkeinotoimintojen kehittämiselle.

Suunnittelu- ja selvitystyötä on johdettu Uudenmaan ELY-keskuksesta. Mukana työssä ovat ollet meidän lisäksemme kantatie 54:n varrella sijaitsevat kunnat ja Päijät-Hämeen liitto.

Selvityksessä esitetyt toimenpiteet tarkentuvat ja saavat lainvoiman myöhemmin laadittavien kaavojen sekä yleis-, tie- tai rakennussuunnitelmien kautta.

Hankkeesta voi kysyä tarkemmin Hämeen liiton liikenneasiantuntijalta, Juuso Helanderilta. Katso yhteystiedot Henkilöstö-sivulta.