Moreeni-Rastikangas -yritysalue

Päivitetty 23. helmikuuta 2020

Moreeni-Rastikankaan alueella on suuri potentiaali kehittyä Etelä-Suomen merkittävimmäksi yritysalueeksi. Alue tuo Hämeenlinnan ja Janakkalan seuduille elinvoimaa ja kilpailukykyä.

Hämeenlinnan Moreenin ja Janakkalan Rastikankaan yritysalueet muodostavat laajan seudullisen ja vaikutuksiltaan valtakunnallisen kokonaisuuden. Tälle yhtenäisen yritysalueen voimalliselle kehittämiselle on erityisen tärkeää saada avattua eritasoliittymä valtatielle 3.

Liittymän saaminen on yksi tärkeimmistä yritysalueen kehittämistä ja laajenemista edistävistä tekijöistä. Se tulee nivomaan alueen valtakunnallisesti ja kansainvälisesti houkuttelevaksi kokonaisuudeksi.

Alueesta on muodostumassa yksi Suomen merkittävimmistä logistisista keskuksista. Moreeni-Rastikangas tulee käsittämään yli kaksi miljoonaa kerrosneliömetriä yritystoimintaa. Alueella toimii jo nyt kymmeniä yrityksiä, mikä tarkoittaa runsasta 1500 työpaikkaa.

Vuonna 2030 alueen yritysten työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan jo 4200 henkilötyövuotta.

Maakuntakaavassa 2040 on osoitettu varaus uudelle moottoritien eritasoliittymälle. Laadimme parhaillaan maantien 130 ja Turengin tien (maantie 292) kehittämisselvitystä yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin, Janakkalan kunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Selvityksessä tutkintaan muun muassa alueen liikennevirtoja, niiden määriä ja suuntautumista. Selvityksen valmistuttua käynnistetään eritasonliittymän tiesuunnitelman laatiminen.

Hankkeesta voi kysyä tarkemmin Hämeen liiton liikenneasiantuntijalta, Juuso Helanderilta. Katso yhteystiedot Henkilöstö-sivulta.