Valtatie 10 turvallisuuden parantaminen

Päivitetty 23. helmikuuta 2020

Valtatiellä 10 on yhteysvälejä, joissa liikenneturvallisuus kaipaa parantamista. Parantamistoimenpiteitä on selvitetty enimmäkseen osissa, mutta kehittämisen linjauksista puuttuu kokonaisnäkemys.

Forssan ja Hämeenlinnan seuduilla on vireillä maankäytön muutos- ja kehittämishankkeita, jotka vaikuttavat myös valtatien 10 liittymäjärjestelyihin.

Uudenmaan ELY-keskus, alueen kunnat ja me Hämeen liittona olemme käynnistäneet tieyhteyden kehittämisselvityksen laatimisen. Selvitys kattaa valtatien aina Ypäjältä Hämeenlinnan Tuulokseen, valtatielle 12 saakka.

Hankkeen aikana selvitetään muun muassa turvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden ongelmakohdat sekä maankäytön muuttumisen ja kehittämisen suunnittelutarpeet.

Hanketta johdetaan Uudenmaan ELY-keskuksesta ja mukana meidän lisäksemme on kehitysvälin kunnat.

Hankkeesta voi kysyä tarkemmin Hämeen liiton liikenneasiantuntijalta, Juuso Helanderilta. Katso yhteystiedot Henkilöstö-sivulta.