Valtatie 2 parantaminen

Päivitetty 23. helmikuuta 2020

Valtatien 2 parantaminen on ylimaakunnallinen hanke, jossa kakkostietä tarkastellaan kokonaisuutena. Tavoitteena on parantaa kakkostietä vastaamaan nykyisiä valtatielle asetettuja vaatimuksia ja suunnitteluperiaatteita.

Meidän maakuntamme osalta tulevat kehityshankkeet valtatie 2 osalta sijoittuvat Forssan seudulle. Humppilassa niin sanotun Lasin yritysalueen ja valtatien 9 liittymän väliselle alueelle Humppilan kunta on tilannut aluevarasuunnitelman laatimisen. Olemme mukana tämän työn ohjausryhmässä Humppilan kunnan, Väylän ja Uudenmaan ELY-keskuksen liikennevastuualueen edustajien kanssa.

Valtatielle 2 on vahvistettu tiesuunnitelma Karkkilasta Humppilaan. Sen mukaisia korjaustoimenpiteitä on jo tehty useissa osissa Karkkilasta Forssan suuntaan. Tekemättä on vielä parannustyöt tieosuudella Humppilassa valtatien 9 liittymästä Porin suuntaan. Tämän kyseisen tieosan parantamisen rakennussuunnittelu on käynnissä.

Koko valtatien 2 kehittämistyötä koordinoi Helsinki-Forssa-Pori –neuvottelukunta. Siihen kuuluvat tien vaikutusalueella toimivat maakuntien liitot, eli meidän lisäksemme Uudenmaan ja Satakunnan liitot, alueen kunnat ja elinkeinoelämän järjestöt sekä ELY-keskukset.

Hankkeesta voi kysyä tarkemmin Hämeen liiton liikenneasiantuntijalta, Juuso Helanderilta. Katso yhteystiedot Henkilöstö-sivulta.