Valtatie 2 parantaminen

Päivitetty 18. tammikuuta 2021

Valtatien 2 parantaminen on ylimaakunnallinen hanke, jossa kakkostietä tarkastellaan kokonaisuutena. Tavoitteena on parantaa kakkostietä vastaamaan nykyisiä valtatielle asetettuja vaatimuksia ja suunnitteluperiaatteita. Kehittämistä ohjaa vuonna 2017 valmistunut vaihe 2 Pori-Helsinki -kehittämisselvitys.

Meidän maakuntamme osalta tulevat kehityshankkeet valtatie 2 osalta sijoittuvat Forssan seudulle. Humppilassa niin sanotun Lasin yritysalueen kohdalle valtateille 2 ja 9 alueelle on teetetty aluevaraussuunnitelma alueen osayleiskaavoituksen yhteydessä.

Valtatielle 2 on vahvistettu tiesuunnitelma Karkkilasta Humppilaan. Sen mukaisia korjaustoimenpiteitä on jo tehty useissa osissa Karkkilasta Forssan suuntaan. Tekemättä on vielä parannustyöt tieosuudella Humppilassa valtatien 9 liittymästä Porin suuntaan. Tämän kyseisen tieosan parantamisen rakennussuunnittelu on käynnissä.

Koko valtatien 2 kehittämistyötä koordinoi Helsinki-Forssa-Pori –neuvottelukunta, jonka puheenjohtajuus ja valmisteluvastuu siirtyivät Hämeen liitolle vuosiksi 2021-2022. Neuvottelukuntaan kuuluvat tien vaikutusalueella toimivat maakuntien liitot, eli meidän lisäksemme Uudenmaan, Pirkanmaan ja Satakunnan liitot, alueen kunnat ja elinkeinoelämän järjestöt sekä ELY-keskukset.

Hankkeesta voi kysyä tarkemmin Hämeen liiton liikenneasiantuntijalta, Juuso Helanderilta. Katso yhteystiedot Henkilöstö-sivulta.