Päärata-yhteistyö

Päivitetty 6. helmikuuta 2020

Teemme vahvaa edunvalvontayhteistyötä eri toimijoiden kanssa sen eteen, että koko Suomen läpi kulkevan junarataa, eli päärataa, ja siihen liittyviä palveluita parannettaisiin.

Yhteisenä tavoitteena on pääradan välityskyvyn parantaminen Helsingistä Lappiin saakka. Helsinki-Riihimäki-Hämeenlinna-Tampere -yhteysvälin tavoitellaan toteutettavan kokonaisuudessaan neliraiteisena. Nykytilanteessa Hämeenlinnasta Tampereelle on kaksi raidetta. Välillä Helsinki–Kerava käytössä on neljä raidetta joista kaksi muodostaa Keravan kaupunkiradan, ja välillä Kerava-Riihimäki kaksi raidetta. 

Työtä pääradan parantamiseksi tehdään useilla eri tasoilla, joissa kaikissa korostuu eri toimijoiden yhteistyö ja yhteiset intressit tavoitteiden saavuttamiseksi.

Teemme työtä koko pääratakokonaisuuden kattavassa päärataryhmässä ja Päärata+ -kokoonpanolla, jossa meidän lisäksemme ovat mukana Länsi-Suomen maakunnat.

Kesäkuussa 2019 valtion lisätalousarvioissa osoitettiin Helsinki-Tampere –osuuden kehittämiselle suunnittelumäärärahaa yhteensä 11 miljoonaa euroa.

Me korostamme vahvasti, että tämä suunnittelu on käynnistettävä viipymättä, ja että se on tehtävä vuorovaikutteisesti maakuntien liittojen ja kuntien kanssa.

Helsinki-Tampere –rataosuuden ja pääradan palvelutason parantaminen ovat ratkaisevia tekijöitä maakuntamme saavutettavuuden, elinvoimaisuuden ja asukkaidemme työmatka- ja asiointiliikkumisen kannalta. Tätä työtä ei voi viivytellä.