Uutisia Brysselistä 3/2021

Päivitetty 2. syyskuuta 2021

Häme EU Officen uutiskirje

Tervehdys Häme EU Officesta Brysselistä!

Hyvää alkusyksyä Kanta-Hämeeseen Häme EU Officesta Brysselistä!

Täällä Belgiassakin on alettu palata Keski-Euroopan kesälomakauden jälkeen takaisin töiden pariin. Kaikki EU-instituutiot sekä erilaiset kansainväliset verkostot aloittavat syyskuussa jälleen toimintansa. Tosin nyt alkusyksyllä työskennellään vielä pääsääntöisesti etänä.  Koronatilanteen salliessa aletaan täälläkin palata työpaikoille.

Syyskaudesta on muutoin tulossa toiminnallinen ja aktiivinen. Monet uuden EU-ohjelmakauden 2021-2027 rahoitusohjelmat avautuvat syyskauden aikana tarjoten myös kantahämäläisille toimijoille kiinnostavia mahdollisuuksia ja rahoituksia eurooppalaiseen yhteistyöhön. Myös EU:n lainsäädäntövalmistelussa käsitellään tulevan syksyn aikana useita Kanta-Hämeen kannalta tärkeitä lakiehdotuksia ja strategioita, kuten EU:n ilmastopaketti ja EU:n metsästrategia. Myös syksyn EU-tapahtumatarjonta on monipuolinen.

Sanomattakin on selvää, että myös Brysselissä odotetaan jo toiveikkaasti siirtymistä koronanjälkeiseen aikaan ja työskentelyyn, jossa tapaamiset, tapahtumat ja kokoukset myös kasvokkain ovat jälleen mahdollisia. 

Häme EU Officen palvelut, EU-asiantuntijuus ja laajat kontaktiverkostot ovat kantahämäläisten toimijoiden käytössä. Yhteydenotto Häme EU Officeen käy vaivattomasti vaikkapa sähköpostilla tai puhelimitse,  , +32 498 126000

Ollaan yhteyksissä!

Terveisin,

Krista Taipale, hankejohtaja, Hämeen liitto
Häme Goes Global -hanke ja Häme EU Office (Bryssel)
, p. +32 49 812 6000

Häme Goes Global-aamukahvit 7.9.2021 klo 9-10 @ Teams

Etsitkö EU-rahoitusta hankkeelle, mutta valikoimaa on paljon ja oikeaa rahoitusta on hankala löytää? Tarvitsetko kansainvälisiä kumppaneita yhteistyöhön tai apua EU-hankkeen rakentamiseen? Onko sinulla tai organisaatiollasi tarvetta kokoustilalle Brysselissä?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saa apua Häme EU Officen kautta ja Euroopan johtavasta tutkimus- ja innovaatioverkosto ERRINistä, johon meidänkin maakuntamme kuuluu!

Tule 7.9. klo 9-10 Häme Goes Global -aamukahville kuulemaan ja keskustelemaan uusista palveluistamme ja yhteistyömahdollisuuksista Kanta-Hämeen kansainvälistymiseen! Häme EU Office Brysselissä ja ERRIN-verkosto (European Regions Research and Innovation Network) esittäytyvät ja auttavat kantahämäläisiä toimijoita

  • vauhdittamaan, tukemaan ja vahvistamaan eurooppalaista ja kansainvälistä yhteistyötä
  • EU-rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämistä
  • eurooppalaisten hankekumppanien löytämistä
  • kansainvälisen osaamisen lisäämistä
  • kansainvälistä tunnettuutta
  • vaikuttavaa verkostoitumista.

Puhujina hankejohtaja Krista Taipale, Häme EU Office ja johtaja Pirita Lindholm, ERRIN. Tilaisuus on suomenkielinen.

Aamukahvit Hämeen liiton Teamsissa järjestää Häme Goes Global -hanke. Linkki lähetetään ilmoittautuneille. Kantahämäläinen toimija, ilmoittaudu mukaan tästä: Ilmoittautuminen Häme Goes Global -aamukahville 7.9. klo 9-10 (Webropol)

Ilmoittautuminen avautunut: European Week of Regions and Cities tapahtumassa kiinnostava ohjelmatarjonta myös kantahämäläisille toimijoille

Euroopan suurin vuosittainen alue- ja kaupunkikehittämisen tapahtumakokonaisuus ”European Week of Regions and Cities”, järjestetään verkkoympäristössä 11-14.10.2021.

Tapahtuman yhteydessä järjestetään suuri määrä kiinnostavia webinaareja, tietoiskuja ja paneelikeskusteluja alue- ja kaupunkikehittämisen ja innovaatiotoiminnan eri osa-alueilta. Kannattaa tutustua tapahtuman laajan ohjelmatarjontaan –  sekä osallistua, saada uutta ja ajankohtaista tietoa ja verkostoitua!

Lue lisää ja ilmoittaudu: European Week of Regions and Cities

EU Green Deal – Euroopan komissiolta laaja ehdotus EU:n ilmastopaketiksi

Euroopan Vihreän kasvun ohjelmaa, EU Green Deal, vauhditetaan laajalla lainsäädäntöpaketilla.  Euroopan komission 14.7.2021 julkaiseman säädösehdotuspaketin (Fit for 55) tavoitteena on vähentää EU:n kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Säädöspaketti esittelee Euroopan komission näkemykset niistä keinoista, joilla EU:n nykyinen 40 prosentin vähennystavoite kiristetään komission syyskuussa 2020 ehdottamalle tasolle.

Paketti on laaja ja kattava. Siinä ehdotetaan muutoksia kaikkiin ilmaston kannalta keskeisiin EU-säädöksiin. Mukana ovat päästökauppa, päästökaupan ulkopuolisen taakanjaon velvoitteet, maankäyttö ja nielut, energiatehokkuus ja uusiutuva energia sekä kokonaan uutena ehdotuksena muun muassa hiilitullit.

Lainsäädäntöpaketti sisältää myös keskeisen EU-energialainsäädännön uudistamisen. Uusiutuvan energian tavoitteita esitetään korotettavaksi nykytasosta. Komissio on ehdottanut uusiutuvan energian direktiiviin muutoksia laajasti yksittäisiä artikloja lukuun ottamatta. 

Lisäksi komissio on laajentamassa direktiivin soveltamisalaa teollisuuden uusiutuvan energian ja vedyn käyttöön, systeemi-integraatioon, ns. PPA-sopimuksiin (sähkönhankintasopimuksiin) sekä myös merituulivoimaan liittyen. Suomen kannalta keskeisimmät teemat uudistuksessa ovat  erityisesti lämmitys- ja liikenne sekä metsäbiomassan käyttö energian tuotannossa (ml. kestävyyskriteerit). 

Energiatehokkuuden tavoitteita kiristetään merkittävästi rajoittamalla nykyistä energian kulutusta vuoteen 2030 mennessä sekä korottamalla vuosittainen säästötavoite lähes kaksikertaiseksi. Julkisen sektorin rakennukset on esityksen mukaan jatkossa peruskorjattava miltei nollaenergiatasoon ja peruskorjausten nykyinen määrä on lähes kaksinkertaistettava.

Euroopan komissio esittää ehdotuksessaan myös uutta ilmastopolitiikan työkalua, ns. hiilirajamekanismia, jonka tavoite on estää hiilivuotoa EU:sta löyhemmän ilmastopolitiikan maihin ja maanosiin. Hiilirajamekanismi koskisi tiettyjä kolmansista maista EU-alueelle saapuvia tuotteita, kuten terästä ja sähköä. Hiilirajamekanismin suuruus määräytyisi EU:n päästöoikeuden hinnan mukaan.

Lainsäädäntöehdotuksien käsittelyn odotetaan kestävän Euroopan parlamentissa ja EU:n jäsenmaita edustavassa neuvostossa noin kaksi vuotta. Käsittely aloitetaan samantien syksyllä 2021. Suomessa komission ehdotukset otetaan huomioon kiristyvien velvoitteiden vuoksi jo heti tuoreeltaan, muun muassa kansallisen Ilmasto- ja energiastrategian valmistelussa.

Lue lisää: EU:n ilmastopaketti Euroopan komission tiedote

EU:n uusin innovaatiovertailu: Suomi ja Etelä-Suomi kakkossijalla

Suomi on sijoittunut EU:n vuoden 2020 innovaatiovertailussa Ruotsin jälkeen toiseksi, kahden edellisvuoden tapaan. Perässä tulevat Tanska ja Belgia. Tämänvuotisen Euroopan innovaatioiden tulostaulun mukaan Euroopan innovaatiosuorituskyky jatkaa nousuaan koko EU:ssa. Se osoittaa myös, että heikommin suoriutuvat maat parantavat suorituskykyään nopeammin kuin paremmin suoriutuvat maat, joten ns. innovaatiokuilu on kuroutumassa umpeen.

Kun tarkastellaan EU:n alueiden suorituskykyä, Euroopan innovatiivisin alue on Ruotsin Tukholma. Sen jälkeen tulevat Etelä-Suomi ja Saksan Oberbayern. EU:n keskiarvon vertaaminen joihinkin globaaleihin kilpailijoihin osoittaa Etelä-Korean olevan innovatiivisin. Sen suorituskyky oli 36 prosenttia korkeampi kuin EU:n vuonna 2014 ja 21 prosenttia korkeampi vuonna 2021.

Tämän vuoden innovaatiotulostaulussa EU on edellä Kiinaa, Brasiliaa, Etelä-Afrikkaa, Venäjää ja Intiaa, kun taas Kanada, Australia, Yhdysvallat ja Japani ovat EU:n edellä.

Lue lisää: EU:n innovaatiovertailu

EU:n metsästrategia korostaa metsien merkitystä ilmastonmuutoksen torjunnassa

Euroopan komissio julkaisi 16.7.2021 ehdotuksen EU:n uudeksi metsästrategiaksi, jonka tavoitteena on edistää metsiin liittyvien aloitteiden yhteensovittamista ja jäsenmaiden yhteistyötä metsäasioissa.

EU:n metsästrategia on herättänyt Suomessa erittäin suurta mielenkiintoa, sillä metsät ja metsäsektori ovat Suomelle erittäin tärkeitä. Suomessa on metsiä 73 % pinta-alasta, metsäteollisuuden tuotteiden osuus vientituloista on 20 % ja metsien hiilinielut kattavat 30–50 % muiden sektoreiden päästöistä. Metsät ja puupohjaiset tuotteet ovat olennaisessa roolissa Suomen kasvun ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa sekä hyvinvoinnin tuottamisessa koko maahan.

Omissa kannanotoissaan EU:n metsästrategiaan Suomi on korostanut voimakkaasti jäsenmaiden omaa toimivaltaa sekä metsien hoidon ja käytön kokonaiskestävyyttä eli ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden yhteensovittamista.

Strategia sisältää ehdotuksen vuonna 2023 annettavaksi EU-asetukseksi, jonka tarkoituksena olisi koota EU-tason metsätiedon monitorointia, raportointia ja tiedonkeruuta. Ennakkoarvioista poiketen strategia ei kuitenkaan sisällä avauksia EU-tason säädöstöksi metsätalouden suunnittelusta, mutta kuitenkin kullekin jäsenmaalle velvoitteen laatia strateginen metsäsuunnitelma. Strategiassa ehdotetaan uusien kriteerien ja indikaattorien kehittämistä metsätaloudelle sekä kynnysarvojen määrittämistä erityisesti ekologiseen näkökulmaan liittyen.

Strategiaan liittyy myös suunnitelma kolmen miljardin lisäpuun istuttamiseksi eri puolille Eurooppaa vuoteen 2030 mennessä.

Vaikka EU:n metsästrategia itsessään ei ole lainsäädäntöä, on se linjaavana asiakirjana erittäin tärkeä. Metsiin liittyviä varsinaisia lakiesityksiä on tulossa EU-komissiolta loppuvuonna, jolloin komission odotetaan julkistavan esitys luonnon ennallistamistavoitteista. EU:n metsästrategiaa käsitellään seuraavaksi Euroopan parlamentissa ja EU:n jäsenmaiden neuvostossa. Jäsenmaat muodostavat kantansa eli laativat päätelmät EU:n metsästrategiasta syksyn 2021 aikana Slovenian EU-puheenjohtajuuskaudella.

Lue lisää: Forest strategy

Kiinnostavia EU-tapahtumia ja EU-rahoituskoulutuksia – merkkaa kalenteriin!

Useita koulutuksia EU:n tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti Eurooppa-ohjelmasta
Lisätiedot: https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/horisontti-eurooppa/2021/horisonttia-koko-syksy-poimi-omasi-eutin-koulutustarjonnasta

EU Mobility Week 16-18.9.2021
Vuosittainen EU:n liikkumisen ja liikenteen viikko järjestetään verkkotapahtumana 16-18.9.2021. Tilaisuuteen voivat osallistua kaupunkien ja kuntien edustajat.

Lue lisää ja ilmoittaudu: EU Mobility Week Registration 

EU:n Itämeristrategian vuosikonferenssi 25.9-1.10.2021
EU:n Itämeristrategian vuosifoorumi järjestetään verkkotapahtumana 27.9-1.10.2021.  Itämerifoorumi on laaja tapahtumakokonaisuus, jonka aiheina ovat mm. Itämeren alueen kilpailukyky, vihreän kasvu, EU-rahoitusohjelmat Itämeren alueen kehittämisessä, innovaatiotoiminta, aluekehittäminen, osaaminen, ympäristön tila, kiertotalous, pk-yritystoiminta, osallisuus – ja monet Itämeren kestävän kasvun kannalta merkittävät teemat.

Lue lisää ja ilmoittaudu: EUSBSR 2021

”Pellolta pöytään”, Farm to fork 14-15.10.2021 EU:n verkkokonferenssi
Kattava ja informatiivinen mm. kestävää ruokatuotantoa ja kiertotaloutta käsittelevä konferenssi.

Lue lisää: Farm to Fork -konferenssi

EU Sustainable Energy Week 25-29.10.2021
EU:n vuosittainen energia-alan tapahtuma kokoaa laajasti yhteen alan toimijoita koko Euroopasta.

Lue lisää: EU Sustainable Energy Week

Fourth European Education Summit – The Next Decade of European Education 9.12.2021
Koulutusalan nykytilaa, haasteita, mahdollisuuksia ja tulevaisuuden skenaarioita luotaava EU-verkkokonferenssi.

Lue lisää: Fourth European Education Summit