Tervetuloa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen etäiltapäivään 13.4.

Tule keskustelemaan ja kuuntelemaan yhdessä THL:n asiantuntijoiden, järjestöjen ja muiden sidosryhmien sekä Hämeen Liiton asiantuntijoiden kanssa, miten yhdessä edistämme sote-palvelujen saatavuutta ja palveluketjujen sujuvuutta. Tapahtuma järjestetään 13.4. klo 13-16

13.00 Tilaisuuden avaus

Sini Stolt Tulevaisuuden sote-keskus Hankepäällikkö, LAPE –asiantuntija/Hämeen Liitto Leena-Kaisa Nikkarinen TAYS ERVA-alueen koordinaattori/THL

Kanta-Hämeen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus – monialaisuuden merkitys

Taru Arnkil, sosiaalihuolto ja Pilvi Nieminen, terveydenhuolto/Hämeen Liitto

Näkökulmia yhteiskehittämisen tueksi – mitä tehdään nyt ja tulevaisuudessa

THL:n asiantuntijat
Tuija Vuolle, Suuntiman esittely

Avointa keskustelua iltapäivän teemoista

Yhteenveto, jatkosuunnitelma, tilaisuuden päätös

ylilääkäri Heli Mattila,Tulevaisuuden ja aluekoordinaattori Leena-Kaisa Nikkarinen, Tulevaisuuden sote-keskusohjelma

Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Kanssasi keskustelemassa ovat myös

Salla Sainio, Kehittämispäällikkö (erityisesti asiakkaan palvelukokemus, asiakas- ja palveluohjaus)
Hanne Kalmari, Johtava asiantuntija (erityisesti LAPE)
Heidi Muurinen, Kehittämispäällikkö (erityisesti sosiaalihuolto)
Tuija Vuolle, Koordinointipäällikkö, Pirkanmaan shp:n perusterveydenhuollon yksikkö Hämeen Liiton asiantuntijat

Tervetuloa

Linkki tilaisuuteen: Microsoft Teams -kokous

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella Liity kokoukseen napsauttamalla tätä Lisätietoja | Kokousasetukset

Sini Stolt ja Leena-Kaisa Nikkarinen Lisätietoja

Hyvinvointialueen esivalmistelu käynnistyi Kanta-Hämeessä

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä syntyvän Kanta-Hämeen hyvinvointialueen esivalmistelutyö on käynnistynyt. Kanta-Hämeen kunnat, kuntayhtymät sekä pelastustoimi ovat nimenneet edustajat hyvinvointialueen valmistelutyöryhmään, joka kokoontui ensimmäistä kertaa maanantaina 22.3.2021.

Työryhmän tehtävänä on laatia suunnitelma tulevasta väliaikaisvalmistelusta, jota tarvitaan tulevan hyvinvointialueen rakentamiseksi. Hyvinvointialueelle siirtyy uudistuksen yhteydessä koko Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, omaisuutta ja sopimukset.

Suunnittelun lisäksi ryhmän mietittäväksi jää väliaikaisvalmistelusta vastaavan valmistelutoimielimen kokoonpano ja ohjaus. Sote-lakien astuessa voimaan heinäkuussa 2021 valmistelutoimielin käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa aina siihen saakka, kunnes vaaleilla valittu aluevaltuusto aloittaa tehtävänsä keväällä 2022. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023.

– On myöhäistä käynnistää valmistelutyötä syksyllä, jos lait menevät eduskunnassa aikataulun mukaisesti läpi. Sen vuoksi olemme päättäneet käynnistää hyvinvointialueen valmistelun nyt, vaikka virallisia päätöksiä ei vielä olekaan olemassa, kommentoi valmistelutyöryhmän puheenjohtajaksi valittu Hämeenlinnan apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo.

Pelkästään siirtyvän henkilökunnan pitää valmistelutyön kiireisenä.  

– Uusi hyvinvointialue tulee olemaan noin 6 000 – 7 000 ihmisen työpaikka, joten suunnittelu- ja neuvotteluprosessit ovat melkoisen pitkiä, Isosuo jatkaa.  

Ryhmä valitsi ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Riihimäen kaupunginjohtaja Jere Penttilän. Toisena varapuheenjohtajana toimii Forssan kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi. Puheenjohtajiston valinnan lisäksi valmistelutyöryhmä vahvisti kevään työsuunnitelman. Ryhmän tavoitteena on saada valmistelutoimielimeen liittyvät linjaukset ratkaistua ennen kesää, jotta väliaikainen valmistelutoimielin voi aloittaa toimintansa täysipainoisesti syksyllä 2021.

Tietojohtamisen webinaarit alkavat – Liity mukaan

Tietojohtamisen webinaari-iskuihin ovat tervetulleita kaikki Kanta-Hämeen sote-muutoksen kanssa työtä tekevät ja tietojohtamisesta kiinnostuneet.

Iskujen tarkoitus on avata tietojohtamisen eri näkökulmia. Tietojohtamisen merkitys on kasvanut, ja on myös Kanta-Hämeessä yksi keskeinen kehitysalue. Tietojohtamisen webinaari-iskuista vastaa tietojohtamisen suunnittelija Jari Kauppi.

Webinaari-iskut ovat lyhyitä 20 minuutin pituisia tilaisuuksia. Webinaarit järjestetään joka toinen keskiviikko klo 14.00-14.20 20.1.2021 alkaen. Voit liittyä webinaareihin mukaan Teams-kestolinkin kautta.

Webinaarien aiheina ovat

 • Tietojohtamisen historiaa
 • Tietojohtaminen tutkimusalueena
 • Mitä on tietojohtaminen
 • Tietojohtamisen käsitteitä
 • Tietojohtamisen perusteita ja tulokulmia
 • Kokonaisarkkitehtuuri ja tietojohtaminen
 • Oppiva organisaatio, aineeton pääoma ja tietojohtaminen
 • Tietojohtamisen välineitä

Hämeen liiton Sote-rakenneuudistushankkeen tietojohtamisen webinaarit pidetään joka toinen keskiviikko klo 14.00-14.20.

Tietojohtamisen webinaarien kevään 2021 aikataulu

Webinaarit pidetään ilmoitettuina päivinä klo 14.00-14.20

 • 20.1.2021
 • 3.2.2021
 • 17.2.2021
 • 3.3.2021
 • 17.3.2021
 • 31.3.2021
 • 14.4.2021
 • 28.4.2021
 • 12.5.2021
 • 26.5.2021
 • 9.6.2021Sote-hankkeiden toiminta on käynnistynyt Kanta-Hämeessä

Hallitusohjelman mukaista sote-uudistusta valmistellaan Kanta-Hämeessä kahdessa hankkeessa, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa sekä Sote-rakenneuudistuksessa.

Sote-rakenneuudistus

Kanta-Hämeen sote-organisaatioiden yhteistyötä jatketaan valtionapuhankkeiden kautta. Hämeen liiton koordinoimissa hankkeissa uudistetaan erityisesti peruspalveluja sekä tuetaan palveluiden järjestämistä.

Kanta-Hämeessä seurataan myös tarkkaan kansallista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Hallituksen esitys sote-uudistuksen lainsäädännöksi annettiin eduskunnalle joulukuun alussa. Aikataulun mukaan 22 hyvinvointialuetta aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta ja varsinainen valmistelutyö käynnistyy syksyllä 2021. Tätä ennakoidakseen Kanta-Hämeen sote-johto käynnistää yhteisen esivalmistelutyön vuoden 2021 alussa.

Reformin rinnalla tehdään merkittävää muutosta Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Muutosta koordinoi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelma. Rakenneuudistushanke tukee yhteistä työskentelyä. Hankkeiden poliittinen seurantaryhmä kokoontui 10.12.2020. Kokouksessa käytiin läpi hallituksen sote-uudistusta sekä sote-hankkeita.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma

Hankkeen tavoitteena on muodostaa laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, joiden avulla asiakas saa tarvitsemaansa apua yhdellä yhteydenotolla. Painopisteenä on tunnistaa ennakoivasti ihmisten tarpeet, ja pystyä auttamaan ennen ongelmien kasaantumista. Sosiaalihuollon roolia painotetaan aiempaa vahvemmin. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa palvelut eivät siirry saman katon alle, vaan palvelut suunnitellaan vastaamaan ihmisten tarpeisiin.

Hanketta luotsaa hankepäällikkönä määräajan 1.12.2020-31.5.2021 Sini Stolt. Hankepäällikkö Johanna Hämäläinen työskentelee hankkeessa tämän ajan määräaikaisena sote-asiantuntijana. Hanke on jaettu viiteen kehittämisosa-alueeseen, joiden asiantuntijat aloittivat työnsä marraskuussa 2020.