Hämeen maakuntahallituksen päätökset 5.7.2021

Hämeen maakuntahallitus päätti ylimääräisessä kokouksessaan väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) asettamisesta. VATE käyttää 1.7. perustetun Kanta-Hämeen hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa maaliskuuhun 2022 saakka. Hämeen liitto toimii VATEn asettajana sekä hallinnollista tukea antavana viranomaisena.

Hallituksen sosiaali- ja terveysuudistuksen mukaiset hyvinvointialueet perustettiin 1.7.2021.  Tämän ajankohdan ja vuoden 2022 alun välisenä aikana hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää väliaikainen valmistelutoimielin ja 1.3.2022 alkaen vaaleilla valittu aluevaltuusto.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmisteluryhmä on muodostanut kevään aikana pohjaesityksen VATEn kokoonpanosta sekä sen asettajasta. Maakuntahallitus päätti kokouksessaan asettaa VATEn voimaanpanolain mukaisten tahojen tekemän pohjaesityksen mukaisesti.

Kanta-Hämeessä väliaikaisvalmistelulle asetetaan väliaikaisen valmistelutoimielimen toimesta poliittinen seurantaryhmä, joka edustaa kattavasti maakunnan poliittisia voimasuhteita ja alueellista jakautumista. Väliaikaishallinto palkkaa hyvinvointialueen palvelukseen muutosjohtajan sekä

tarvittavan valmistelusihteeristön virka- ja työsuhteisiin hoitamaan valmistelutehtäviä.

Lisätiedot
Jouko Ylipaavalniemi
Yhteysjohtaja
+358 327 2837

Hyvinvointialueen esivalmistelu käynnistyi Kanta-Hämeessä

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä syntyvän Kanta-Hämeen hyvinvointialueen esivalmistelutyö on käynnistynyt. Kanta-Hämeen kunnat, kuntayhtymät sekä pelastustoimi ovat nimenneet edustajat hyvinvointialueen valmistelutyöryhmään, joka kokoontui ensimmäistä kertaa maanantaina 22.3.2021.

Työryhmän tehtävänä on laatia suunnitelma tulevasta väliaikaisvalmistelusta, jota tarvitaan tulevan hyvinvointialueen rakentamiseksi. Hyvinvointialueelle siirtyy uudistuksen yhteydessä koko Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, omaisuutta ja sopimukset.

Suunnittelun lisäksi ryhmän mietittäväksi jää väliaikaisvalmistelusta vastaavan valmistelutoimielimen kokoonpano ja ohjaus. Sote-lakien astuessa voimaan heinäkuussa 2021 valmistelutoimielin käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa aina siihen saakka, kunnes vaaleilla valittu aluevaltuusto aloittaa tehtävänsä keväällä 2022. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023.

– On myöhäistä käynnistää valmistelutyötä syksyllä, jos lait menevät eduskunnassa aikataulun mukaisesti läpi. Sen vuoksi olemme päättäneet käynnistää hyvinvointialueen valmistelun nyt, vaikka virallisia päätöksiä ei vielä olekaan olemassa, kommentoi valmistelutyöryhmän puheenjohtajaksi valittu Hämeenlinnan apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo.

Pelkästään siirtyvän henkilökunnan pitää valmistelutyön kiireisenä.  

– Uusi hyvinvointialue tulee olemaan noin 6 000 – 7 000 ihmisen työpaikka, joten suunnittelu- ja neuvotteluprosessit ovat melkoisen pitkiä, Isosuo jatkaa.  

Ryhmä valitsi ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Riihimäen kaupunginjohtaja Jere Penttilän. Toisena varapuheenjohtajana toimii Forssan kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi. Puheenjohtajiston valinnan lisäksi valmistelutyöryhmä vahvisti kevään työsuunnitelman. Ryhmän tavoitteena on saada valmistelutoimielimeen liittyvät linjaukset ratkaistua ennen kesää, jotta väliaikainen valmistelutoimielin voi aloittaa toimintansa täysipainoisesti syksyllä 2021.