Häme-ohjelma 2018+

Päivitetty 20. tammikuuta 2021

Häme-ohjelma on kokonaisuus, johon olemme koonneet maakunnan kehittämistarpeet, pitkän aikavälin strategiset tavoitteet sekä valinnat ja keinot näihin pääsemiseksi. Häme-ohjelmaan sisältyy maakuntasuunnitelma 2040, joka linjaa tavoitteita pitkällä aikavälillä ja maakuntaohjelma 2018-2021, johon olemme kirjanneet lähiajan kehittämisen tavoitteet.

Uuden maakuntaohjelman, Vihreän kasvun Häme 2022-2025 valmistelu käynnistettiin elokuussa 2020 ja se esitellään maakuntavaltuustolle marraskuussa 2021. Tutustu alla olevasta linkistä maakuntaohjelmatyöhön.

Olemme valmistelleet Häme-ohjelman voimassa olevaan lainsäädäntöön pohjautuen. Yhteistyössä ovat olleet maakuntamme kunnat, valtion viranomaisia ja alueen kehittämiseen osallistuvien yhteisöjä, järjestöjä ja muita vastaavia tahoja.

Maakuntasuunnitelma 2040 on valmisteltu edelliseen strategiaamme perustuen. Päivitämme suunnitelmaa ennakointitietoon, trendeihin ja megatrendeihin perustuen. Hyödynsimme maakuntasuunnitelmaa myös maakuntakaavan 2040 valmistelussa.

Maakuntasuunnitelman strategiset painopisteet

  • Kasvukäytävät ja saavutettavuus
  • Monipuolinen asuminen
  • Biotalous ja luonnonvarojen kestävä käyttö
  • Valmistavan teollisuuden mahdollisuudet
  • Kansainvälistyminen ja vetovoima

Maakuntaohjelman toimintalinjat

Maakuntaohjelmassa visiona on, että ihmiset haluavat ja voivat tehdä työtä, asua ja viihtyä Hämeessä. Ohjelma sisältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityspiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet.

  • Uudistuva ja muutosjoustava Kanta-Häme, jossa tehdään yritys- ja elinkeinotoimintaan, innovaatiotoimintaan ja osaamiseen kohdistettavia kehittämistoimia.
  • Kasvukäytävistä elinvoimaa Kanta-Hämeeseen, jossa toteutetaan kehittämistoimia kasvuvyöhykkeiden, saavutettavuuden ja yhteistyön vahvistamiseksi.
  • Hyvä arki Kanta-Hämeessä, jossa mahdollistetaan asumisen, työllisyyden ja palvelujen kehittämistä ja väestön hyvinvoinnin edistämistä.

Toimintalinjoissa läpikäyvinä teemoina ovat kansainvälistyminen, digitalisaatio, kehitysalustat ja kasvuympäristöt, kestävä kehitys ja älykäs erikoistuminen.

Maakuntaohjelmaan sisältyy myös Kanta-Hämeen älykkään erikoistumisen strategia, eli Smart Tavastia, joka kohdistuu kehitys- ja innovaatiotoimintaan ja uuden liiketoiminnan luomiseen.

Tutustu tästä Häme-ohjelman toimeenpanosuunnitelmaan 2019-2020 (pdf).

Häme-ohjelmasta voi kysyä tarkemmin maakunnan kehittämispäälliköltä, Marko Mällyltä. Katso yhteystiedot Henkilöstö-sivulta.