Smart Tavastia

Päivitetty 28. helmikuuta 2020

Älykästä erikoistumista tarvitaan hanketyössä ja Euroopan unionilta saatavan rahoituksen suuntaamisessa maakuntamme toimijoille. Smart Tavastia -yhteistyön kautta kokoamme yhteen vahvuusalueita, joihin maakuntamme tutkimus- ja innovaatiotyössä panostetaan.

Jokaisella Euroopan alueella on omat vahvuutensa, ja ne markkinoivat niitä kansallisesti ja kansainvälisesti. Omiin vahvuuksiimme keskittymällä ja eri alojen yhteistyöllä me saamme Hämeessä tutkimus- ja innovaatiotyöstä enemmän irti.

Smart Tavastiassa on neljä kärkeä, joihin tekemisessä keskitytään. Näitä ovat:

  • Luonnonvarojen kestävä käyttö: bio- ja kiertotalous, älykäs maatalous ja elintarviketuotanto.
  • Teollisuus 4.0: IoT, eli Internet of Things, robotiikka ja älykäs tuotanto.
  • Rakennettu ympäristö: ympäristöystävällinen rakentaminen ja älykäs liikenne.
  • Luova talous: matkailu, kulttuuri, hyvinvointi, liikunta ja älykkäät palvelut.

Yhteistyön tärkeyttä eri teema-alueiden ja toimialojen välillä emme voi korostaa liikaa.

Uuden yritystoiminnan, uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ja innovaatioiden mahdollisuudet syntyvät perinteisten alojen rajapinnoilla, kun erilaista osaamista yhdistetään.

Älykäs erikoistuminen tukee Häme-ohjelmaa

Häme-ohjelmamme kolme strategista toimintalinjaa, Uudistuva ja muutosjoustava Kanta-Häme, Kasvukäytävistä elinvoimaa Kanta-Hämeeseen ja Hyvä arki Kanta-Hämeessä, limittyvät Älykkään Hämeen kärkiteemoihin.

Maakunnan yhteistyöryhmä MYR seuraa, ohjaa ja päivittää Smart Tavastia -ohjelmaa ja älykkään erikoistumisen strategiaa. Päivitykset hyväksyy maakuntahallitus.

Smart Tavastia -strategia kärkiteemoineen on päivitetty viimeksi vuonna 2017 maakuntaohjelmatyön yhteydessä. Smart Tavastia -hankeportfolio löytyy tällä hetkellä Trello-alustalta. Olemme rakentamassa laajempaa hankeportfoliota, joka julkaistaan myöhemmin.

Koordinoimme yhteistyötä myös ketterästi sosiaalisessa mediassa Facebookin Smart Tavastia -ryhmässä.