AKKE-rahoitus

Päivitetty 12. toukokuuta 2023

Hämeen liitosta ei ole tällä hetkellä haettavissa kehittämishankkeiden rahoittamiseen tarkoitettua kansallista Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahaa, pois lukien kv-valmistelutuki.

Rahojen jakoa säätelevät lait alueiden kehittämisestä ja Euroopan alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta.

1.9.2021 voimaan astuneet lait:

AKKE-määrärahaa kohdennetaan Kanta-Hämeen hankkeille seuraavin valintakriteerein ja -ehdoin:

AKKE-rahoituksella tuetaan hankkeita, jotka edistävät Kestävän kasvun Häme 2022-2025 -maakuntaohjelman ja sen sisältämän älykkään erikoistumisen strategian tavoitteita sekä Suomen hallituksen aluekehittämispäätöstä.

Voimme käyttää määrärahaa esimerkiksi kehittämishankkeisiin, jotka

  • tukevat alueemme vahvuuksia ja erikoistumista,
  • edistävät elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai työllisyyttä;
  • edistävät osaamista ja innovaatioihin perustuvaa elinkeinorakenteen uudistumista,

sekä selvitys- ja kehittämishankkeisiin, jotka

  • edellyttävät nopeaa reagointia;
  • vahvistavat kasvua ja kansainvälistymistä ja
  • joihin muiden viranomaisten rahoitusvälineet eivät sovi.

Tuensaajina voi olla julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten esimerkiksi kunnat, korkeakoulut, oppilaitokset, seudulliset kehittämisyhtiöt, järjestöt, säätiöt, urheiluseurat ja erilaiset hyvinvointiorganisaatiot. Maakunnan liitto ei voi myöntää rahoitusta yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen. Tuen enimmäismäärä on 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Rahoitushakulomakkeet ja -ohjeet voit ladata alla olevista linkeistä:

AKKE-rahoitushakulomake (pdf)

De minimis-hakemuksen, liite (word)

De minimis-päätös, liite (word)

Hakijan de minimis tuki-ilmoitus (word)

Hankkeeseen osallistuvan yrityksen de minimis tuki-ilmoitus (word)

Tehtäväkuvaus (excel)

Yhteishankkeen taustalomake (pdf)

Maksatuksen hakeminen

Maksatusta haetaan alla olevilla Hämeen liiton hakulomakkeilla. Hakemus liitteineen tulee toimittaa allekirjoitettuna Hämeen liiton kirjaamon sähköpostiosoitteeseen hameenliitto(at)hame.fi.

Kertakorvaushankkeessa maksatushakemuksen liitteenä toimitetaan aineisto, jolla osoitetaan tuotoksen toteutuminen.

Maksatuslomakkeet voit ladata alla olevista linkeistä.

Maksatushakemus (pdf)

Pääkirjan avain (Excel-lomake)

Kustannusseuranta (Excel-lomake)

Loppuarviointi (Word-lomake)

Lisätietoa:

Marko Mälly, maakunnan kehittämispäällikkö
+358 50 575 2193

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa