AKKE-rahoitus

Päivitetty 7. syyskuuta 2021

Kansallista Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahaa käytetään työ- ja elinkeinoministeriön 22.10.2021 päätöksen mukaisesti koronakriisistä elpymiseen ja jälleenrakennukseen liittyviin toimenpiteisiin. Rahoitusta kutsutaan lyhyemmin AKKE-nimellä.

Ohjelmakautta 2021‒2027 koskevat lait alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (toimeenpanolaki) sekä alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (rahoituslaki) tulivat voimaan 1.9.2021. Yritystukilain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella, ja lain on tarkoitus tulla voimaan myöhemmin syksyllä.

Uudessa rahoituslaissa ja tulevassa uudessa rahoitusasetuksessa tulee olemaan voimassa olevasta sääntelystä poikkeavaa ja tarkentavaa sääntelyä myös koskien AKKE-tuen hakemista, tukihakemusta, tukipäätöstä ja esimerkiksi käytettäviä kustannusmalleja.

Uusien lakien voimaantulon takia olemme keskeyttäneet AKKE-tuen hakemismenettelyt toistaiseksi. Uuden haun käynnistymisestä tiedotetaan syksyn aikana. Kaikki 31.8.2021 mennessä saapuneet hakemukset käsitellään vanhan lainsäädännön pohjalta.

Voimme käyttää määrärahaa esimerkiksi kehittämishankkeisiin, jotka tukevat alueemme vahvuuksia ja erikoistumista, sekä selvitys- ja kehittämishankkeisiin, jotka edellyttävät nopeaa reagointia ja joihin muiden viranomaisten rahoitusvälineet eivät sovi.

Meillä on mahdollista kohdentaa määrärahaa myös COVID-19 -epidemian aiheuttamien haitallisten vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen.

Kanta-Hämeen rahoitushaku

Uusien lakien voimaantulon takia olemme keskeyttäneet AKKE-tuen hakemismenettelyt toistaiseksi. Uuden haun käynnistymisestä tiedotetaan syksyn aikana.

Valintakriteerit

Hankkeissa noudatetaan seuraavia valintakriteereitä. Hanke:

  • perustuu alueelliseen selviytymissuunnitelmaan.
  • edistää aktiivisesti elinkeinojen rakennemuutosta ja vahvistaa alueen muutosjoustavuutta.
  • nopeuttaa merkittävien kehittämisavauksien käynnistämistä.
  • vahvistaa kasvua, työllisyyttä ja kansainvälistymistä.
  • hillitsee COVID-19 -epidemian alueen kehitykselle aiheuttamia vaikutuksia ja edistää niistä toipumista.

Tuen saajina voivat olla julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt. Hämeen liitto ei voi rahoittaa yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämistä. Tuen enimmäismäärä on 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Rahoituksen hakeminen

Uusien lakien voimaantulon takia olemme keskeyttäneet AKKE-tuen hakemismenettelyt toistaiseksi.

Tutustu tästä Häme-ohjelma 2018+ tavoitteisiin.

Tutustu tästä Kanta-Hämeen alueelliseen selviytymissuunnitelmaan.

Maksatuksen hakeminen

Maksatusta haetaan alla olevilla Hämeen liiton hakulomakkeilla. Hakemus liitteineen tulee toimittaa allekirjoitettuna Hämeen liiton kirjaamon sähköpostiosoitteeseen hameenliitto(at)hame.fi.

Maksatuslomakkeet voit ladata alla olevista linkeistä.

Maksatushakemus (Excel-lomake)

Tuntikirjanpito (Excel-lomake)

Pääkirjan avain (Excel-lomake)

Kustannusseuranta (Excel-lomake)

Loppuarviointi (Word-lomake)

Lisätietoa:

Marko Mälly, maakunnan kehittämispäällikkö
+358 50 575 2193

Matti Lipsanen, kehittämisjohtaja
+358 50 506 0697

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa