AKKE-rahoitetut hankkeet 2021

Päivitetty 21. huhtikuuta 2021

Hämeen liiton vuonna 2021 rahoittamat Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -hankkeet:

Häme Goes for Growth

HakijaHämeen maakuntaliitto, kuntayhtymä
Myönnetty rahoitus79 900 €
Kustannusarvio114 200 €
Toteutusaika15.3.2021-31.3.2022

Hämeen liiton johdolla laaditaan parhaillaan Vihreän kasvun ohjelmaksi kutsuttua, koko maakunnan yhteistä kehittämisen kokonaissuunnitelmaa. Vihreän kasvun ohjelma kytkee maakunnan elinkeinoelämän ja rityskentän mukaan aluekehittämiseen aivan uudella tavalla. Samalla rakentuu maakuntaan EU:n edellyttämä älykkään erikoistumisen innovaatioekosysteemi. Tavoitteena on saada yritysvetoiseen ekosysteemiin koottua ketteriä, monialaisia ja kansainvälisesti nykyistä kyvykkäämpiä osaajia ja yhteistyömuotoja. Maaliskuun alussa 2021 käynnistynyt Häme Goes Global –hanke kantaa päävastuun ohjelmatyön kansainvälisestä osuudesta ja tässä hankesuunnitelmassa kuvattu Häme Goes for Growth –hanke puolestaan ohjelmatyön älykkään erikoistumisen strategian edistämisestä.

Tarkemmat tavoitteet ovat

 • saada aikaan toimivia kehittämisen ja innovaatiotoiminnan ekosysteemejä, joissa maakunnan veturiyritysten ja alueen julkisen ja järjestötoiminnan vahvuudet ja paras osaaminen hyödynnetään maakunnan yhteisessä kehittämisessä
 • pyrkiä hankkeen kautta tunnistamaan maakunnan suurten veturiyritysten tarpeet, kasvun esteet ja pullonkaulat
 • koota julkisten toimijoiden voimat näiden esteiden poistamiseksi tai lieventämiseksi
 • saada maakunnassa elinkeinoelämän rajapinnassa toimivien organisaatioiden työvälineet ja vaikuttamisen voimavarat yritysten muodostamien ekosysteemien käyttöön
 • luoda mahdollisimman helppoja toimintamalleja ja jatkuvaa vuoropuhelua toimijoiden välille.

Häme Goes Global

HakijaHämeen maakuntaliitto, kuntayhtymä
Myönnetty rahoitus290 605 €
Kustannusarvio415 150 €
Toteutusaika1.2.2020-31.12.2023

Hanke yhdistää European Green Dealin tavoitteet Kanta-Hämeen oman Vihreän kasvun ohjelman tavoitteisiin kansainvälisten toimintojen kehittämisen osalta. Häme Goes Global vie maakunnassa käytäntöön Covid-19 -pandemian jälkeisiä elvytystoimia niiltä osin, kun elvytystoimilla on kansainvälinen ja ylialueellinen ulottuvuus, sekä kytkee pandemian jälkeisen elvytyksen ja maakunnan oman, pitkäjänteisen aluekehittämistyön toisiinsa. Hanke kantaa päävastuun Kanta-Hämeen Vihreän kasvun ohjelman EU-ulottuvuudesta. Vihreän kasvun ohjelma kytkee maakunnan yrityskentän mukaan aluekehittämiseen aivan uudella tavalla. Häme Goes Globalin tavoitteena on kasvattaa Kanta-Hämeessä toteutettavien elvytystoimenpiteiden määrää ja vaikuttavuutta.

Tarkemmat tavoitteet ovat

 • lisätä maakunnassa toimijoiden tietoisuutta EU:n edellyttämän älykkään erikoistumisen strategian tarjoamista mahdollisuuksista, avata uusia yhteistyömahdollisuuksia hämäläistoimijoille
 • kehittäjille, yrityksille,oppilaitoksille ja tutkimuslaitoksille, Euroopan komission ylläpitämällä älykkään erikoistumisen alustalla sekä muissa eurooppalaisissa verkostoissa
 • edistää yritysten kansainvälistymispyrkimyksiä tiedon jakamisen, verkottamisen ja rahoitusmahdollisuuksien kartoittamisen avulla,
 • lisätä maakunnan osaamispohjan kansainvälistä näkyvyyttä
 • tiivistää yhteistyötä maakunnan toimijoiden kesken
 • edistää sekä yritysten että koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden kansainvälisen osaamistason lisäämistä kaikilla kärkialoilla sekä
 • tuottaa selkeitä toimintamalleja yhteistyöalustalle.