EU:n rakennerahastot

Päivitetty 29. tammikuuta 2021

Suomi saa Euroopan unionilta tukea Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Tuki kanavoidaan maakuntiin Suomen oman rakennerahasto-ohjelman kautta, joka on nimeltään Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020.

Ohjelmassa on kaksi EAKR- ja kolme ESR-toimintalinjaa ja näiden alla yhteensä kolmetoista erityistavoitetta. Kaikkien Hämeessä toteutettavien hankkeiden tulee toteuttaa jotakin näistä erityistavoitteista. Muunlainen toiminta ei tämän ohjelman rahoituksella ole mahdollista.

Meillä Hämeessä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmaa toteutetaan osana Etelä-Suomen suuraluetta. Suuralueeseen kuuluvat meidän lisäksemme Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Uusimaa ja Varsinais-Suomi. Päätökset rahoituksen saavista hankkeista tehdään kunkin maakunnan yhteistyöryhmissä (MYR).

Ohjelmaa toteutetaan maakuntalähtöisesti ja se on maakuntien tärkein rahoitusväline, jonka avulla maakuntaohjelmien ja älykkään erikoistumisen strategioiden tavoitteita toteutetaan. Vuosittain maakuntaohjelman tueksi laaditaan toimeenpanosuunnitelma.

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Rahaston tavoitteena on parantaa työllisyyttä ja lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta EU:n jäsenmaissa. Suomessa rahoituksen avulla pyritään parantamaan työllisyyttä erityisesti heikommin työllistyvillä alueilla.

Hämeessä EAKR-rahoitusta haetaan pääsääntöisesti toimintaympäristötukien osalta meiltä Hämeen liitosta ja yritystukien osalta Hämeen ELY-keskukselta.

Rahoitettavat hankkeet toteuttavat Häme-ohjelman ja Smart Tavastia -ohjelman tavoitteita.

Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Rahaston tavoitteena on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä kehittämällä osaamista ja palvelurakenteita. ESR-tuella voidaan edistää tasa-arvoa, ehkäistä syrjäytymistä, kehittää osaamista, työoloja ja henkilöstön hyvinvointia, tai esimerkiksi kehittää järjestelmiä, jotka helpottavat työmarkkinoiden toimintaa ja aktivoivat ihmisiä osallistumaan ja tekemään työtä.

Hämeessä ESR-tukia myöntää Hämeen ELY-keskus.

Rahoitetut hankkeet Hämeessä

Ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettuihin hankkeisiin voi tutustua rakennerahastohankkeiden tietopalvelussa, EURAssa.

Palvelusta voi hakea tietoa EAKR- ja ESR -hankkeista. Tietoa voi etsiä vapaalla tekstihaulla, hakuehtoja käyttämällä tai etenemällä rahasto- ja toimintalinjojen mukaan.

Hankkeita voi hakea myös hakutoiminnolla. Näppäile CTRL+F ja kirjoita hakusana sivulle ilmestyvään laatikkoon.

Myös edellisen ohjelmakauden 2007-2013 hankkeet löytyvät EURA-tietopalvelusta.

EU-rahoituksesta voi kysyä tarkemmin kehittämisjohtajaltamme Matti Lipsaselta ja maakunnan kehittämispäälliköltämme Marko Mällyltä. Katso yhteystiedot Henkilöstö-sivulta.