Maakunnan omaehtoisen kehittämisen rahoitus

Päivitetty 3. kesäkuuta 2020

Valtioneuvosto on myöntänyt meille Hämeen liittoon 240 000 euroa rahoitusta vuodelle 2020. Rahoitus on tarkoitettu maakuntamme omaehtoiseen kehittämiseen. Kutsumme rahoitusta lyhyemmin MOKRA-nimellä.

Voimme käyttää määrärahaa esimerkiksi kehittämishankkeisiin, jotka tukevat alueemme vahvuuksia ja erikoistumista, sekä selvitys- ja kehittämishankkeisiin, jotka edellyttävät nopeaa reagointia ja joihin muiden viranomaisten rahoitusvälineet eivät sovi.

Meillä on mahdollista kohdentaa määrärahaa myös COVID-19 -epidemian aiheuttamien haitallisten vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen.

Kanta-Hämeen rahoitushaku

Rahoituksen hakuaika on jatkuva. Erilliset kohdennetut haut ja ideahakukierrokset ovat mahdollisia ja niistä ilmoitetaan erikseen tällä sivulla.

Valintakriteerit

Hankkeissa noudatetaan seuraavia valintakriteereitä. Hanke:

  • edistää aktiivisesti elinkeinojen rakennemuutosta ja vahvistaa alueen muutosjoustavuutta.
  • nopeuttaa merkittävien kehittämisavauksien käynnistämistä.
  • vahvistaa kasvua, työllisyyttä ja kansainvälistymistä.
  • hillitsee COVID-19 -epidemian alueen kehitykselle aiheuttamia vaikutuksia ja edistää niistä toipumista.

Tuen saajina voivat olla julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt. Hämeen liitto ei voi rahoittaa yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämistä. Tuen enimmäismäärä on 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Rahoituksen hakeminen

Rahoitusta haetaan alla olevalla Hämeen liiton hakulomakkeella. Hakemus tulee toimittaa allekirjoitettuna Hämeen liiton kirjaamon sähköpostiosoitteeseen hameenliitto(at)hame.fi.

Tutustu tästä Häme-ohjelma 2018+ tavoitteisiin.

Lisätietoa:

Marko Mälly, maakunnan kehittämispäällikkö
+358 50 575 2193

Matti Lipsanen, kehittämisjohtaja
+358 50 506 0697

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa