Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan tausta-aineistot ja -selvitykset

Maakuntakaavoitusta ohjaavia säädöksiä ja ohjeita