Maakunnallinen soten selvittämistyö käynnistyy kuntavetoisesti

Tiistaina 16.4.2019 kokoontunut Kanta-Hämeen kuntien poliittinen ja virkajohto päätti yksimielisesti käynnistää valmistelut maakunnan laajuisen, kuntayhtymäpohjaisen sote-mallin selvittämiseksi.

Toimeen tartutaan käytännön asioissa viipymättä, vaikka lopullinen sisällöllinen suuntaaminen jääkin osittain vielä odottamaan hallitusohjelman linjauksia.

Blogi: Muutoksen tekijät muutoksessa – Oma Hämeen maakuntavalmistelun alasajo

Suomen itsenäisyyden historian suurimman hallinnollisen uudistuksen valmistelu on päättynyt. Maakunta- ja sote-uudistuksessa oli tarkoitus perustaa uudet maakunnat, uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä siirtää maakunnille uusia tehtäviä. Uudistuksen oli tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021 alkaen.

Etelä- ja Länsi-Suomen maakunnat: Koheesiovarojen jakoon tasapuolisuutta

Etelä- ja Länsi-Suomen maakunnat esittävät, että Suomeen saatavat koheesiovarat tulee jakaa seuraavalla EU:n rakennerahastokaudella alueellisesti nykyistä tasapuolisemmin. Itä- ja Pohjois-Suomen suuralue on saanut yli kaksi kolmasosaa rahoituksesta, vaikka siellä asuu vain neljännes väestöstä. Maakunnat ehdottavatkin yhtä yhteistä rakennerahasto-ohjelmaa koko Manner-Suomeen.

Hämeen maakuntahallituksen päätökset 11.3.2019

Hämeen maakuntahallitus keskusteli maakunta- ja sote-uudistuksen päättymisestä ja kansallisesta poliittisesta tilanteesta kokouksessaan 11.3.2019. Maakuntahallitus esitti kiitoksensa hyvästä maakunnallisesta valmistelutyöstä kaikille Oma Hämeen valmisteluun osallistuneille tahoille, ja kiitoksen tiiviistä yhteistyöstä sidosryhmille. Valtiovarainministeriöltä odotetaan ohjeita muutosvalmistelun hallituksi alas ajamiseksi vielä tällä viikolla.

Karjalaiset kesäjuhlat Hämeenlinnassa 14.-16.6.2019

11.03.2019 to 16.06.2019

Karjalaisseurojen Etelä-Hämeen piirin alueelle asutettiin jatkosodan jälkeen noin 73 800 luovutetun Karjalan evakkoa, joista valtaosa oli Antrean, Muolaan ja Vuokselan sekä osin Kivennavan kunnista. Etelä-Hämeen piirin väki valmistautuu nyt vuorollaan toivottamaan karjalaisen heimon Karjalan Liiton kesäjuhlille 14.-16.6.2019 Hämeenlinnaan, joka on muodostunut keskiaikaisen Hämeen linnan ympärille, vesi-, tie- ja rautatiereittien varrelle.

Pages