Palvelutarpeen ennakoidaan kasvavan – kustannuskehitys vaatii kunnilta jatkossakin yhteistyötä

Maakunnallisen sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymäselvityksen raportti on julkaistu. Raportista löytyy paljon erilaisia näkemyksiä soten kehittämistyöhön. Maakunnan kuntien toivotaankin nostavan keskusteluun ja myöhempää työstöä varten näistä itselleen tärkeitä yksityiskohtia.

Kuntien näkökulmat keskiössä

Maakunnan kunnat antavat selvityksestä omat lausuntonsa keväällä 2020. Ansiokkaasti tehtyä raporttia käsitellään talven aikana useilla eri poliittisilla foorumeilla.

Hämeessä voidaan kohtalaisen hyvin, sote-palveluissa silti kehittämisen varaa

Hämäläiset ovat perusterveydenhuollon palveluihin tyytyväisiä. Näin raportoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kanta-Hämeen sote-palvelujen järjestämistä.

Kanta-Hämeen lääkäripula on maan pienin ja sähköisiä palveluita käytetään maakunnassa melko paljon. Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntejä oli THL:n raportin mukaan kolmanneksi vähiten koko maassa. Suuret käyttäjä- ja käyntimäärät ovat sen sijaan pidentäneet odotusaikoja hammaslääkärille.

Riihimäki ja Hämeenlinna houkuttelevat muuttajia

Väestön kokonaismuutos tammi-lokakuussa oli parempi kuin neljänä edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Lokakuun lopussa Kanta-Hämeen väkiluku oli 171 021 asukasta. Lukema on laskenut vuoden alusta 343 hengellä, mutta tilanne parani huomattavasti viime vuoden lokakuun tilastosta, jolloin väkimäärä laski 1 077 henkeä. Kuukausimuutoksia tarkasteltaessa maakunnan väkiluku ei syyskuusta lokakuuhun muuttunut lainkaan.

Maailman paras turvallisuuden tunne? Valtakunnallinen turvallisuusseminaari 23.-24.1.2020

Maailman paras turvallisuuden tunne?
Valtakunnallinen turvallisuusseminaari 23.-24.1.2020 Hotelli Scandic Aulanko, Hämeenlinna


Suomi on erilaisten kansainvälisten vertailujen perusteella maailman turvallisin maa. Tuntuuko kaikista kuitenkaan siltä? Entä mitä väliä sillä on, miten turvalliseksi koemme olomme?

Kanta-Hämeen menneisyyden etsijät ry sai Hämeen liiton kulttuuristipendin

Menneisyyden etsijältä pitää löytyä kiinnostusta erityisesti esihistoriasta, ja hänen täytyy olla valmis liikkumaan mitä erilaisimmissa maastoissa ja säissä.

Historiallisten esineiden ja muinaisjäännösten löytämisessä vaaditaan myös osaamista metallinetsinnässä käytettävistä laitteista, ja mahdollisimman tarkkaa dokumentointia löytöpaikoista.

Hämeessä hillitään ilmastonmuutosta

Hämeen liitto käynnisti 14.11.2019 yhteistyössä Hämeen ELY-keskuksen kanssa maakunnallisen ilmastotyön, ja perusti Kanta-Hämeen ilmastotoimikunnan.

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikentyminen ja luonnonvarojen ylikuluttaminen ovat jokaisen valtion yhteisiä haasteita, ja näiden hidastaminen voi tapahtua ainoastaan yhteistyöllä.

Ilmastoymmärrys ja -tietoisuus ovat hyvässä kasvussa myös Kanta-Hämeessä. Kunnat, asukkaat, yritykset ja kansalaisjärjestöt toimivat koko ajan tehokkaammin yhteisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Pages