Helsinki-Forssa-Pori –yhteysvälin kehittäminen etenee

Helsinki-Forssa-Pori (HFP) –yhteysvälin kehittämisessä on astuttu iso askel eteenpäin, kun yhteysvälistä toteutettu kehittämisselvitys on saatu valmiiksi. Selvityksen johdosta valtatie 2 nousi valtakunnallisessa kategoriassa aiempaa korkeammalle. Seuraavaksi tehdään merkittävimpien kehittämisen kohteiden toteuttamissuunnitelma.

Tutustu tästä kehittämisselvitykseen.

Valtatie 2:n toimivuudessa on puutteita

Valtatie 2 on luokiteltu raskaan liikenteen runkoyhteydeksi.  Se on Forssan seudun ja Satakunnan pääliikenneyhteys pääkaupunkiseudulle ja kuuluu myös Euroopan laajuiseen TEN-T liikenneverkkoon.

Helsinki-Forssa-Pori –yhteysvälille on määritelty palvelutasotavoitteet merkittävimpien tarpeiden ja alueellisten sekä yhteiskunnallisten tavoitteiden perusteella. Valtatie 2:n toimivuudessa on todettu olevan runsaasti puutteita ja liikenneturvallisuusongelmia.

Selvityksessä pyrittiin erityisesti löytämään toimenpiteitä, joilla valtatie 2:n merkittävimpiin palvelutasopuutteisiin pystyttäisiin vastaamaan kustannustehokkaasti seuraavan kymmenen vuoden aikana. Merkittävimpien infratoimenpiteiden yhteenlaskettu kustannusarvio on noin 58 miljoonaa euroa. Toimenpiteet ovat:

  • Pori: Ulasoori-Laani nelikaistaistus ja Ulasoorin eritasoliittymä, Laani-Ruutukuoppa Tikkulan eritasoliittymän täydennys ja rinnakkaisväylä, Laani-Ruutukuoppa nelikaistaistus ja Ruutukuoppa-Tiilimäki nelikaistaistus
  • Ulvila: Hasitilan liittymän porrastus
  • Nakkila: Ruskilantien liittymäjärjestelyt
  • Humppila: Lasitehtaan liittymäjärjestelyt
  • Vihti: Olkkalan liittymän porrastus ja Vihti kk – Nummela nelikaistaistus ja Vihdin eritasoliittymä

Pienillä ja isoilla askelilla eteenpäin

Seuraava askel on suunnitella millä tavalla edellä mainittuja kehittämiskohteita lähdetään käytännössä toteuttamaan, ja missä järjestyksessä. Kärkitavoitteena on saada rahoitus toimenpiteille. Kehittämistyötä edistää Helsinki-Forssa-Pori -neuvottelukunta, jossa mukana ovat valtion liikennehallinnon organisaatiot ja yhteyskäytävän varrella toimivat maakuntien liitot, kauppakamarit, kaupungit ja kunnat.

- Valtatie 2:n kehittämisen jatkotyössä tulee rakentaa tiekartta käytännön toimenpiteistä ja HFP –neuvottelukunta käsittelee asiaa seuraavan kokouksen yhteydessä maaliskuussa 2018, toteaa suunnittelujohtaja Heikki Pusa Hämeen liitosta.

Kehittämisselvitys tehtiin liikenneviraston rahoituksella laajassa yhteistyössä neuvottelukunnan toimijoiden kanssa. Selvityksen hinta oli 200 000 euroa ja työ kesti 1,5 vuotta.

Selvitys esiteltiin HFP -neuvottelukunnan seminaarissa marraskuun lopulla. Tutustu tästä kehittämisselvitykseen. Selvitykseen annettiin kommenttipuheenvuoroja, tutustu myös näihin: kommenttipuheenvuoro Jukka Peura, liikennevirasto ja kommenttipuheenvuoro Tuovi Päiviö, Uudenmaan ELY-keskus. Katso myös VT2 esittely: Matti Vehviläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus.

FAKTA:

  • Helsinki-Forssa-Pori –neuvottelukunta edistää käytännön kehitystyötä HFP-yhteyskäytävän varrella.
  • Neuvottelukunta on perustettu 2010 eduskuntatyössä esiin tulleesta aloitteesta saada käytävän varrelle myös ratayhteys. Käytännön kehittämistyö on viime vuosina keskittynyt VT2:n parantamiseen.

Lisätiedot:
Heikki Pusa, suunnittelujohtaja, Hämeen liitto, p.  0500 483 642
Heimo Toiviainen, maakunta-arkkitehti, Hämeen liitto, p. 044 386 2662