Lukelle rahoitusta Itämeren alueen ohjelmasta

EU:n Itämeren alueen Interreg-ohjelman seurantakomitea päätti kokouksessaan Tallinnassa 6.6.2018 hyväksyä Luonnonvarakeskuksen (Luke) SUMANU-hankehakemuksen. Luken Jokioisilta vetämässä hankkeessa koordinoidaan Itämeren ravinteiden hallintaan liittyviä toimia. Hankkeen hyväksytty kokonaisbudjetti on lähes miljoona euroa, josta Luken osuus on 221 271 euroa.

Perinteinen EU-rahoitus Etelä-Suomen maakunnissa on pienentynyt, jolloin kansainvälisen hankerahoituksen merkitys on entistä keskeisempi. Itämeren alueen Interreg-ohjelman rahoitus on hyvin edullista, sillä 75 prosentin EU-rahoituksen lisäksi valtio osallistuu suomalaisten hankekumppaneiden rahoittamiseen.

Suomalaisten hakijoiden menestys oli tällä kertaa erinomainen, sillä keskiviikon kokouksessa hyväksytyt kuusi koordinaatiohanketta ovat kaikki suomalaisvetoisia. Hankkeissa on mukana kumppaneita kaikista Itämeren alueen maista.

Lisätietoja:
Itämeren alueen Interreg –ohjelman kotisivut https://www.interreg-baltic.eu
Seurantakomitean jäsen Matti Lipsanen, Hämeen liitto, matti.lipsanen@hame.fi, 050 506 0697
Tutkija Minna Sarvi, Luonnonvarakeskus, minna.sarvi@luke.fi, 029 532 6768