Aluekehityksen laadullinen tilannekuva

Päivitetty 23. helmikuuta 2020

Olemme laatineet analyysin maakuntamme aluekehityksen laadullisesta tilannekuvasta ja alueellisista kehitysnäkymistä. Tilannekuva luo yhteistä ymmärrystä maakuntamme ja sen eri alueiden kehityksestä.

Analyysissa tulkitaan määrällistä ja laadullista tietoa ja luodaan siten tilannekuvaa maakuntamme kehityksestä.

Maakunnan laadullinen tilannekuva koostuu:

  • Väestödynamiikasta.
  • Aluetalouden, työllisyyden ja kuntatalouden dynamiikasta.
  • Yritys- ja innovaatiotoiminnan sekä osaamisen dynamiikasta.
  • Liikkumisen, asumisen ja luonnonympäristön dynamiikasta.
  • Terveyden ja hyvinvoinnin dynamiikasta.

Aluekehityksen laadullisesta tilannekuvasta voi kysyä tarkemmin maakunta-analyytikoltamme, Jesse Marolalta. Katso yhteystiedot Henkilöstö-sivulta.