Häme-ohjelman 2018+ seurantaraportti

Päivitetty 23. helmikuuta 2020

Maakuntamme tilan kehittymistä ja Häme-ohjelman toteutumisesta on laadittu seurantaraportti.

Seurantaraportti on laadittu ohjelmassa esitettyjen määrällisten tavoitteiden ja myös muiden ohjelman toteuttamiseen liittyvien ja maakunnan kehitystä kuvaavien tekijöiden ja indikaattoreiden osalta.