Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaukset

Päivitetty 6. helmikuuta 2020

Työllisyyskatsaus on Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, eli Hämeen ELY-keskuksen, kuukausittain laatima katsaus työttömyyden, avoimien työpaikkojen ja työvoimapoliittisten palveluiden viimeaikaisesta kehityksestä.

Työllisyyskatsauksen tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) Työnvälitystilastoon. Vertailu on katsauksessa edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen kausivaihtelun poistamiseksi.

Työnvälitystilasto kerää tietoja Työ- ja elinkeinotoimistoihin (TE-toimistoihin) ilmoittautuneista työnhakijoista kuten työttömistä työnhakijoista, hallinnon palveluista sekä TE-toimistoihin ilmoitetuista avoimista työpaikoista.

Tiedot kerätään TE-toimistojen asiakaspalvelurekisteristä (URA). Siten Työnvälitystilaston tiedot ovat täysin rekisteripohjaisia.

Tilasto kattaa kaikki edellä mainittuihin ryhmiin kuuluvat henkilöt, palvelut ja avoimet työpaikat, jotka ovat rekisteröitynä tilastointikaudella kyseisessä rekisterissä erikseen määriteltyjen luokittelijoiden ja muuttujien mukaisesti.