Väestösuunnite 2040

Päivitetty 11. tammikuuta 2022

Alueiden omista väestöennusteista käytetään nimitystä väestösuunnite – se ei siis ole sama asia kuin väestöennuste. Väestösuunnite eroaa trendipohjaisista ennusteista siten, että suunnite sisältää aina alueen tulevaan kehitykseen liittyviä tavoitteellisia elementtejä ja oletuksia.

Lisäksi väestösuunnite sisältää paikallistietoa alueen sisällä vaikuttavista tekijöistä. Tällaisia ovat esimerkiksi lähivuosien tiedossa olevat ja arvioidut rakentamismäärät kunnissa.

Väestösuunnitteessa otetaan huomioon myös erilaiset alueen toimintaympäristöön vaikuttavat muutostrendit, kuten esimerkiksi väestön ikärakenteen kehitys, kuluttajakäyttäytymisen muutokset, asumisen ja asumismuotojen muutokset ja liikenteen ja liikkumisen kehitys. Väestösuunnitteessa tarkastellaan tulevaa kehitystä siis huomattavasti laajemman tausta-aineiston avulla, ja siitä johtuen suunnite antaa todenmukaisemman kuvan tulevasta.

Maakuntahallituksemme hyväksyi 8.10.2018 Hämeen liiton väestösuunnitteen 2018-2040. Siinä toteuma on pysähtynyt arvioon vuodesta 2018 ja suunnite jatkaa siitä eteenpäin. Olemme tässä myös esittäneet Tilastokeskuksen todennäköisen väestöennusteen marraskuulta 2018, joka perustuu 3-4 edellisen vuoden trendeihin.

Esitämme myös aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n laatimat Hämeen liiton väestösuunnitteen suunnitteluluvun alarajat, suunnitteluluvut ja suunnitteluluvun ylärajat. Maakuntahallitus linjasi Hämeen liiton väestösuunnitteen laadinnan aikana, että väestösuunnitteen tulisi asettua MDI:n suunnitteluluvun ja ylärajan väliin.

Väestösuunnitteen päivityksessä 27.1.2020 olemme jatkaneet toteumaa vuoteen 2019, josta on saatu Tilastokeskuksen ennakkotieto. Olemme poistaneet kuvista MDI:n suunnitteluluvut ja arvion Tilastokeskuksen todennäköisestä väestöennusteesta 11/2018. Olemme lisänneet Tilastokeskuksen väestöennusteen. Tuoreimman julkaisu viivästyi vuodella ja Tilastokeskus julkaisi sen vasta syksyllä 2019.

Esityksen saa koko ruudun kokoiseksi sen oikeassa alakulmassa olevasta nuolesta. Koko ruudun näytöstä pääsee takaisin ESC-näppäimellä.