Hankerahoitus

Päivitetty 20. huhtikuuta 2022

Tämä tietopaketti antaa kokonaiskuvan Kanta-Hämeessä vuosien 2014-2020 aikana toteutetuista, Hämeen liiton rahoittamista EAKR, MKR ja AIKO –kehityshankkeista ja niiden rahoituksista. Tietojen avulla voidaan varmistaa Hämeen liiton ohjelmatavoitteiden toteutuminen hanketasolla, mikä vahvistaa hanketoiminnan vaikuttavuutta.

Tilastoissa tarkastellaan hankerahoituksen kohdentumista maakuntaohjelman toimintalinjojen sekä älykkään erikoistumisen strategian painopisteiden mukaan. Tilastoista käy myös ilmi hankerahoituksen kohdentuminen hanketoteuttajien kesken. Kuntien omarahoitusosuuksia tarkastelemalla voimme puolestaan tehdä näkyväksi kuntien panostukset hanketoimintaan omarahoitusosuuksien näkökulmasta.

Hankerahoituksen jakautumista tarkastellaan myös maantieteellisen kohdentumisen näkökulmasta. Asukaslukuun perustuvan prosentuaalisen jakomallin avulla hankerahoituksen kohdentumista tarkastellaan kuntien sekä seutukuntien kesken.

Tilastojen muuttujia on mahdollista itse painaa aktiiviseksi ja pois päältä. Tämä pätee rahoituslähteisiin, vuosilukuihin ja kulloisenkin tilaston muihin muuttujiin.

Esityksen saa koko ruudun kokoiseksi sen oikeassa alakulmassa olevasta nuolesta. Koko ruudun näytöstä pääsee takaisin ESC-näppäimellä.

Hankerahoituksesta voi kysyä tarkemmin maakunnan kehittämispäälliköltämme Marko Mällyltä.

Katso yhteystiedot Henkilöstö-sivulta.