Työvoima, työllisyys ja työttömyys

Päivitetty 23. helmikuuta 2020

Selvitämme tässä tilastopaketissa yleisesti maakuntamme työttömyyden kehitystä vuodesta 2014 alkaen. Lisäksi tarkastelemme työttömyysastetta ja työttömien työnhakijoiden määriä eri ryhmissä.

Kuvaamme työllisyysastetta ja työpaikkojen määrän kehitystä sekä työpaikkojen jakautumista toimialoittain Kanta-Hämeessä.

Tarkastelussa on mukana myös asukkaidemme työssäkäynti maakunnassa ja maakunnan ulkopuolella (pendelöinti). Keskitymme tässä tarkastelussa työmatkojen pituuksiin, pendelöintiin ja maakuntamme työpaikkaomavaraisuuteen.

Työllisyyteen liittyvistä tilastoista voi kysyä tarkemmin maakunta-analyytikoltamme, Jesse Marolalta. Katso yhteystiedot Henkilöstö-sivulta.