Uutisiamme

Jos päärataa ei laiteta kuntoon, Suomi pysähtyy!

Hämeen maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan 17.6.2019 tilannekatsausta päärataan liittyvistä ajankohtaisista ja edunvalvonnallisista asioista. Pääradan välityskyvyn parantamiseksi ja raidekapasiteetin lisäämiseksi tehdään
laajaa yhteistyötä maakunnan liittojen, kuntien, kauppakamareiden, Ely-keskusten ja Väyläviraston kanssa.

Maakuntahallituksen kokouksen aikaan kuuden läntisen Suomen maakunnan maakuntajohtajat jättivät pääradan yleissuunnittelusta tiukan kannanoton maan hallitukselle.

Aluekehittämisvarojen jakoon tasapuolisuutta tulevalla EU-ohjelmakaudella

Etelä- ja Länsi-Suomen yksitoista maakuntaa esittävät, että EU:n aluepolitiikan kehittämisvarat jaetaan aiempia ohjelmakausia tasaisemmin koko maahan. Seitsemän vuotta kestävä uusi ohjelmakausi käynnistyy vuonna 2021. Aluepolitiikassa tulee korostaa koko Suomen etua ja kansallisia tavoitteita alueiden kehittämiseksi, maakunnat vaativat.

Vuosikolmanneksella väkiluvussa pientä kasvua

Kanta-Hämeen väestön kokonaismuutos oli ensimmäisellä vuosikolmanneksella (tammi-huhtikuu) parempi kuin aiempana kolmena vuotena vastaavaan aikaan. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan huhtikuun lopussa väkiluku oli 171 178. Vuoden alusta asukkaiden lukumäärä on laskenut 186 hengellä. Tilanne on kuitenkin parantunut viime vuodesta, jolloin vastaavaan aikaan laskua oli 360 henkeä.

Pääradan operointiselvityksellä polku junaliikenteen kehittämiselle yhteysvälillä Helsinki-Tampere-Nokia

Junien liikennöintiä koskeva Pääradan operointiselvitys yhteysvälillä Helsinki‒Tampere‒Nokia on valmistunut. Suunnittelualueena ovat olleet Uusimaa, Kanta-Häme ja Pirkanmaa ja työn ohjausryhmään kuului edustajia yhdeksästä eri organisaatiosta. Työn toteutus on rahoitettu Suomen kasvukäytävän AIKO-rahoituksen hallinnointi ja valmistelun tuki -hankkeesta.

Sivut