Uutisiamme

Vuosi 2019 oli edellisiä parempi – väestökehityksen suunta on kääntymässä

Kanta-Hämeessä oli vuoden 2019 lopussa 170 981 asukasta. Väkiluku laski vuoden aikana 383 hengellä, mutta laskua oli selvästi vähemmän kuin neljänä aiempana vuonna.

Muuttokehitys on palautunut entiselleen

Väestönlaskun hidastuminen johtuu maakuntien välisen nettomuuton parantumisesta. Tulomuuttoja Hämeeseen oli 56 enemmän ja lähtömuuttajia 676 vähemmän kuin vuosi sitten.

Kanta-Häme ja VR samoilla linjoilla pääradan kehittämisestä

Hämeen liiton sekä Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen edustajat löysivät VR:n johdon kanssa yhteisen sävelen rataverkon kehittämisestä torstaina 23.1.2020 käymässään keskustelussa. Kiireellisintä on pääreittien nopeusrajoitusten poisto sekä Helsinki-Tampere -välin ratakapasiteetin lisääminen nykyistä käytävää ja lentorataa hyödyntäen.

Hämeen maakuntahallituksen päätökset 20.1.2020

Hämeen maakuntahallitus päätti vuoden ensimmäisessä kokouksessaan Hämeen liiton suuntautumisesta Etelä-Suomen maakuntien yhteistyöalueeseen ja antoi liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman arviointiohjelmasta.

Hämeen liitto jatkaa Etelä-Suomen yhteistyöalueessa

Hämeen liitto kuuluu rakennerahasto-ohjelmien valmistelun ja hallinnoinnin osalta Etelä-Suomen maakuntien yhteistyöalueeseen. Tulevan rakennerahastokauden 2021-2027 hallintoa toteutetaan Uudenmaan liiton koordinaation kautta.

VISIT HÄME on ovi maakuntamme matkailun sydämeen

Hämeen matkailuun keskittyvä verkkosivusto Visit Häme on julkaistu.

Häme on alue, joka kätkee sisäänsä niin urbaania kaupunkielämää kuin upeita luontoelämyksiäkin. Maakunnan matkailuvalttien markkinointiin tarvitaan jokaista asukasta ja yritystä. Yhdessä, ilman rahallista panostusta, voidaan nostaa verkkonäkyvyyttä ja auttaa matkailijoita löytämään maakuntamme helmet.

Häme saa uuden yhteisen tapahtumapäivän Poikkea meille! avaa ovia ja portteja 5.7.2020

Häme saa tulevana kesänä oman, uuden avoimien ovien päivän, jota vietetään sunnuntaina 5.7.2020.

Poikkea meille! on tapahtuma, jolloin kuka tahansa voi kutsua ihmisiä kylään. Tavoitteena on, että mielenkiintoiset vanhat rakennukset ja kivasti sisustetut kodit avaavat ovensa sekä persoonalliset puutarhat porttinsa.

Maakunnan pitovoima on parantunut

Kanta-Hämeen väkiluku oli marraskuun lopussa 171 058 asukasta. Tammi-marraskuun aikana väestön kokonaismuutos oli parempi kuin neljänä aiempana vuonna vastaavaan aikaan.

Marraskuussa ainoastaan kuudessa maakunnassa väkiluku lisääntyi, Kanta-Hämeessä neljänneksi eniten. Asukasmäärä kasvoi lokakuusta +42 hengellä. Yhtä paljon väestönlisäystä marraskuussa on tullut viimeksi kymmenen vuotta sitten. 

Palvelutarpeen ennakoidaan kasvavan – kustannuskehitys vaatii kunnilta jatkossakin yhteistyötä

Maakunnallisen sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymäselvityksen raportti on julkaistu. Raportista löytyy paljon erilaisia näkemyksiä soten kehittämistyöhön. Maakunnan kuntien toivotaankin nostavan keskusteluun ja myöhempää työstöä varten näistä itselleen tärkeitä yksityiskohtia.

Kuntien näkökulmat keskiössä

Maakunnan kunnat antavat selvityksestä omat lausuntonsa keväällä 2020. Ansiokkaasti tehtyä raporttia käsitellään talven aikana useilla eri poliittisilla foorumeilla.

Hämeessä voidaan kohtalaisen hyvin, sote-palveluissa silti kehittämisen varaa

Hämäläiset ovat perusterveydenhuollon palveluihin tyytyväisiä. Näin raportoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kanta-Hämeen sote-palvelujen järjestämistä.

Kanta-Hämeen lääkäripula on maan pienin ja sähköisiä palveluita käytetään maakunnassa melko paljon. Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntejä oli THL:n raportin mukaan kolmanneksi vähiten koko maassa. Suuret käyttäjä- ja käyntimäärät ovat sen sijaan pidentäneet odotusaikoja hammaslääkärille.

Sivut