AIKO-rahoitushaku 2018 on avattu

Hämeen maakuntahallitus päätti käynnistää alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen määrärahan (AIKO) rahoitushaun 5.3 – 29.3.2018. Hakijoille tarkoitettu hakuinfo järjestetään Hämeen liitossa (Ilves-sali) ke 7.3. klo 10:30 alkaen.
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus on kansallinen aluekehitykseen kohdennettu määräraha vuosille 2016 – 2018.

AIKO-rahoitusta myönnetään innovatiivisille ja kokeiluluonteisille kehittämishankkeille, jotka pohjautuvat Häme 2018+ -ohjelmaan ja sen sisältämiin ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelmaan ja älykkään erikoistumisen strategiaan.

Rahoitettavien hankkeiden tuen enimmäismäärä on 70 % kokonaiskustannuksista. Hankkeiden rahoituspäätökset pyritään tekemään maakuntahallituksen kokouksessa 16.4.2018. Hankkeiden toteutuksen toivotaan alkavan mahdollisimman nopeasti ja hankkeiden tulee päättyä viimeistään 30.4.2019. Koska hankkeiden toteutusaikaa on noin 1 vuosi, voi hankkeiden enimmäiskoko olla noin 100 000 euroa

Hankkeiden arvioinnissa käytetään seuraavia kriteerejä:

  • toteuttaa Häme 2018+ -ohjelmaa
  • voidaan käynnistää välittömästi ja toteuttaa nopeasti
  • tukee toimijoiden verkostoitumista kuntien, korkeakoulujen, yliopistojen, tutkimuslaitosten, koulutusorganisaatioiden, järjestöjen ja yritysten kanssa
  • perustuu konkreettiseen hankesuunnitelmaan, varsinaisen hakemuksen liitteenä olevan hankesuunnitelman enimmäispituus 4 sivua
  • edistää aktiivisesti elinkeinojen rakennemuutosta ja vahvistaa alueen muutosjoustavuutta
  • nopeuttaa merkittävien kehittämisavauksien tai kokeilujen käynnistymistä
  • vahvistaa kasvua, työllisyyttä ja kansainvälistymistä

Hanketyyppinä voi olla yhden toteuttajan hanke tai yhteishanke. Hankkeen kustannusmallin toivotaan olevan ensisijaisesti kertakorvaushanke tai flat rate 24 %. AIKO-rahoitusta ei voida käyttää infrastruktuuriin tai fyysisiin rakenteisiin eikä yksittäisten tapahtumien järjestämiseen. Tukea ei voida lainsäädännön mukaan myöntää yrityshakijalle yrityksen kehittämishankkeeseen.

Hakijoita pyydetään toimittamaan allekirjoitetut hankehakemukset liitteineen viimeistään 29.3.2018 mennessä Hämeen liittoon osoitteella Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna sekä sähköiset hakemukset liitteineen sähköpostitse: hameenliitto@hame.fi.
Rahoitushakemuslomake löytyy tältä sivulta kohdasta Hakemuslomakkeet ja ohjeet.

Edelleen on avoinna myös AIKO-hankkeiden jatkuva haku pienille kokeiluhankkeille (enimmäiskoko 20 000 euroa).

Lue lisää AIKOsta

Lisätietoja:
Osmo Väistö, 050 502 1132, osmo.vaisto(at)hame.fi
Arto Saarinen, 050 305 2539, arto.saarinen(at)hame.fi