Älyliikenne luo kehittymismahdollisuuksia yrityksille ja kaupungeille

Suomi on Euroopan älyliikennealan edelläkävijämaita, ja liikenneministeriön johdolla lainsäädäntöä onkin Suomessa jo monin tavoin kevennetty uudenlaisen liiketoiminnan ja paremman asiakaspalvelun aikaansaamiseksi. Suomessakin on kuitenkin vielä paljon tekemistä.

Kööpenhaminassa järjestettiin älyliikennealan maailmankongressi 17.-21.9.2018. Euroopan älyliikennealan kattojärjestö Ertico ja Kööpenhaminan kaupunki kutsuivat koolle tapahtuman yhteyteen korkean tason keskustelutilaisuuden (High Level Round Table). Tähän pyöreän pöydän keskusteluun oli kutsuttu osallistujiksi ministereitä, kaupunkien ja kuntien johtoa, alan teollisuuden ja yrityskentän johtoa sekä alan sääntelystä vastaavia johtavia tahoja ympäri maailmaa. Suomea edustivat mm. ministeri Anne Berner, älyliikennealan suomalaisen kattojärjestön ITS Finlandin hallituksen puheenjohtaja Karri Salminen ja Kanta-Hämeen maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen.

- Suomen edustajien oli helppoa yhtyä muiden osallistujien esiin nostamiin kehittämistarpeisiin. Tarvitaan mm. laajempia kokeilualustoja automaattiautojen testaamiseen, jotta nähdään automaattiajamisen vaikutuksia turvallisuuteen, ilmansaateisiin ja ruuhkiin, kertoo maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen.

Kaupungit tarvitsevat tutkimusta siitä, miten esimerkiksi automaattiajaminen ja muut älyliikenteen sovellusalat vaikuttavat kaupunkien maankäyttöön ja esimerkiksi pysäköintitilan tarpeeseen. Älyliikennealan yrityksillä on kasvava rooli muuttuvien liikennealan palveluiden tuottajina, ja näidenkin uudenlaisten toimijoiden kohtaamiseen ja toimijoiden tarvitseman datan avaamiseen kaupungit ja kunnat tarvitsevat ohjeistusta.

- Lisäksi keskustelussa nousi esiin muun muassa tarve löytää digitalisaation avulla ratkaisuja henkilöille, joiden oma liikkumiskyky on heikentynyt, Anna-Mari Ahonen jatkaa.

Keskustelu auttoi hahmottamaan alan nykytilannetta ympäri maailmaa. Samalla se viitoitti tietä eteenpäin ja auttoi tutkimuksen ja kehittämistoimenpiteiden suuntaamisessa.

Tutustu englanninkieliseen yhteenvetoon keskustelutilaisuudesta.

Lisätietoja: Hämeen liitto, maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen, p. 050 572 0945

Automaattibussi esillä ITS kongressissa. Kuva: Outi Myllymaa