Central Balticin neljäs rahoituskierros on avoinna

Interreg Central Baltic -rahoitusohjelman neljäs hakukierros on avautunut. Hakuaika sulkeutuu 16.11.2018 klo 15.00 (EET).

Hankkeille on myönnettävissä rahoitusta vähintään kahdeksan miljoonaa euroa. Ohjelman rahoitusosuus suomalaisille ja ruotsalaisille projektipartnereille on 75 prosenttia ja virolaisille ja latvialaisille partnereille 85 prosenttia. 

Rahoituskierros on rajattu (targeted call) yksivaiheinen haku, jossa avataan vain osa rahoitusprioriteettien erityiskohteista (specific objectives). Jokaisesta erityiskohteesta rahoitetaan vähintään yksi hanke.

Avattavat erityiskohteet ovat:

Priority 1 - Alueen kilpailukykyinen talous

  • 1.1. Uusia osaamisvaltaisia yrityksiä (knowledge intensive companies)
  • 1.3. Lisää vientiä ohjelma-alueelta uusille markkinoille

Priority 2 - Yhteisten resurssien kestävä käyttö

  • 2.1. Luonto- ja kulttuurikohteiden kehittäminen kestäviksi matkailukohteiksi

Priority 3 - Hyvien liikenneyhteyksien alue

  • 3.1. Ihmisten ja tavaroiden paremmat liikenneyhteydet

Priority 4 - Taitava ja osallistava alue

  • 4.1. Enemmän hyötyä ihmisille vahvoista yhteisöistä.

Päätökset rahoitettavista projekteista tehdään maaliskuussa 2019. Projektien on päätyttävä viimeistään 30.6.2021. On hyvä huomioida, että järjestelmällä on tapana ruuhkautua haun viime hetkinä. Rahoitushakemus onkin suositeltavaa täyttää hyvissä ajoin ennen lomakkeen sulkeutumista.

Lue tästä lisää: Central Baltic - Fourth Call