Hämeen liitto pyytää esityksiä Häme-päiväksi 2019

Hämeen liitto pyytää tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäjiä tekemään esityksiä vuoden 2019 Häme-päiväksi.

Häme-päiväksi nimetylle tapahtumalle myönnetään 3 000 euron kerta-avustus, jolla toivotaan kehitettävän tapahtumaa ja lisättävän sen tunnettavuutta.

Valittavalta Häme-päivältä edellytetään vähintään seuraavia kriteerejä:

  1. Tapahtuma järjestetään Kanta-Hämeen maakunnan alueella.
  2. Tapahtuma on aiheeltaan hämäläinen tai muutoin maakunnallisesti tai seutukunnallisesti merkittävä.
  3. Tapahtumalle on eduksi matkailullinen vetovoimaisuus.
  4. Yleisöllä tulee olla mahdollisuus osallistua tapahtumaan maksutta.
  5. Tapahtuman järjestäjällä tulee olla motivaatio ja näkemys tapahtuman kehittämiseksi, jota maksettava tuki edesauttaa.
  6. Häme-päivän järjestäjien tulee olla valmiita tekemään tapahtuman markkinointiyhteistyötä Hämeen liiton kanssa ja Hämeen liitolle varataan mahdollisuus olla tapahtumassa mukana antamassa infoa maakunnasta ja liiton toiminnasta järjestäjien kanssa sovittavalla tavalla.
  7. Tapahtuman markkinoinnissa kerrotaan sen olevan vuoden 2019 Häme-päivä.
  8. Hakijan tulee esittää suunnitelma avustuksen käyttämisestä. Suunnitelman tulee sisältää vähintään talousarvio, kuvaus tapahtuman toteuttamisesta ja Häme-päivän ohjelma.

Hakemusten jättäminen ja Häme-päivän valinta

Esitykset vuoden 2019 Häme-päiväksi tehdään vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemukset tulee olla perillä Hämeen liitossa viimeistään maanantaina 28.1.2019,
klo 15.00 mennessä.

Saajan valitsee Kanta-Hämeen maakuntahallitus 18.2.2019.

Hakemukset tulee toimittaa osoitteella

Hämeen liitto
”Häme-päivä 2019”
Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna
tai sähköpostilla
hameenliitto@hame.fi

Lisätiedot:

Jouko Ylipaavalniemi, yhteysjohtaja, 050 327 2837, jouko.ylipaavalniemi@hame.fi
Jaana Laakso, yhteyskoordinaattori, maakuntajohtajan assistentti, 050 370 1417, jaana.laakso@hame.fi

Mikä on Häme-päivä

  • Häme-päivä on tapahtuma, joka vahvistaa hämäläistä tapahtumatarjontaa ja tekee sitä tunnetuksi maakunnassa ja sen ulkopuolella.
  • Hämeen maakuntahallitus nimeää yhden vuonna 2019 maakunnassa järjestettävän tapahtuman tai tilaisuuden maakunnan nimikkotapahtumaksi, Häme-päiväksi.