Hämeen maakuntahallituksen päätökset 11.3.2019

Hämeen maakuntahallitus keskusteli maakunta- ja sote-uudistuksen päättymisestä ja kansallisesta poliittisesta tilanteesta kokouksessaan 11.3.2019. Maakuntahallitus esitti kiitoksensa hyvästä maakunnallisesta valmistelutyöstä kaikille Oma Hämeen valmisteluun osallistuneille tahoille, ja kiitoksen tiiviistä yhteistyöstä sidosryhmille. Valtiovarainministeriöltä odotetaan ohjeita muutosvalmistelun hallituksi alas ajamiseksi vielä tällä viikolla.

Hämeen liiton jäsenkunnillensa lähettämään maakunnallista sotea koskevaan kyselyyn on saatu lähes kaikilta kunnilta vastaukset. Sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttamiseen perustuva maakunnan laajuinen soteratkaisu on saanut kunnilta vahvan tuen. Maakunta- ja sote-uudistuksen nyt kaaduttua Hämeen liitto kutsuu koolle kuntien poliittisesta johdosta ja virkajohdosta koostuvan omistajapoliittisen kokouksen. Kokous ajoitetaan välittömästi eduskuntavaalien jälkeiseen tilanteeseen, jolloin tulevat valtakunnanpoliittiset voimasuhteet ovat jo selvillä. Omistajapoliittinen kokous linjaa seuraavat askeleet maakunnanlaajuisen soten selvittämistyössä. Ennen kokousta kunnanhallituksille toimitetaan pohjamateriaalia kokoukseen valmistautumiseksi.

Hämeen liitto toimii jatkotyön alullepanijana ja käytännön projektitoimistona, kunnes toisin linjataan. Seuraava kokous sovitaan hallitusohjelman arvioidun valmistumisen tienoille.

- Hämeen maakunnallisen soten sisältötyö tulee olemaan vahvasti kuntien käsissä. Kunnissa on tämän työn vaatima osaaminen ja toimivalta, toteaa maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen.

Lisätietoja: Maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen, p. 050 572 0945

Pääradan suunnittelun valmistelua miljoonalla eurolla tulee jatkaa keskeytyksettä

Hämeen maakuntahallitus yhtyy Pirkanmaan maakuntahallituksen ja Päärata+ kuuden maakunnan valmistelijoiden viestiin siitä, että pääradan yleis- ja ratasuunnittelun valmistelua miljoonan euron aloitusmäärärahalla tulee jatkaa keskeytyksettä, jotta suunnittelutyö saataisiin mahdollisimman nopeasti käyntiin.

Kuuden maakunnan valmistelijat peräänkuuluttavat liikenne- ja viestintäministeriöltä ja Väylävirastolta tietoa siitä, miten miljoonan euron suunnittelumääräraha tullaan käyttämään ja osin aloitettua työtä jatkamaan. Tiedustelu perustuu siihen, että miljoonan euron määräraha pääradan suunnitteluun on kirjattu valtion kuluvan vuoden talousarvioon ja Väylävirasto perusti em. määrärahan käyttöä varten projektin, mutta peruutti sen käynnistämisen, kun LVM helmikuun alussa tiedotti perustettavista raide- ja hankeyhtiöstä.

- Eduskunta on myöntänyt pääradan suunnittelua varten määrärahaa, eikä sitä tule nyt makuuttaa käyttämättömänä. Pääradan lisäraiteiden yleissuunnittelulla on kiire ja sen edistämiseen myös tämä määräraha tarvitaan, painottaa Hämeen liiton suunnittelujohtaja Heikki Pusa.

Lisätietoja Hämeen liitto:
Yhteysjohtaja, Jouko Ylipaavalniemi, p. 050 327 2837
Suunnittelujohtaja, Heikki Pusa, p. 0500 483 642

Kokousasiakirjat

Hämeen maakuntahallituksen seuraavat kokoukset ovat 8.4. ja 13.5.2019.