Hämeen maakuntahallituksen päätökset 16.4.2018

Hämeen maakuntahallitus muun muassa tutustui Kanta-Hämeen maakunnalliseen nuorisovaltuustopilottiin, myönsi rahoitusta seitsemälle hankkeelle alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määrärahasta sekä antoi esityksen työ- ja elinkeinoministeriölle rakennerahastotehtävien siirrosta.

Nuorten ääni kuuluvaksi ja nuoret mukaan päätöksentekoon

Kanta-Häme on yksi kolmesta maakunnasta, joissa Suomen nuorisovaltuustojen liitto pilotoi maakunnallista nuorisovaltuustoa.

Yhtenä tavoitteista on nuorten osallistumisen mahdollistaminen mukaan päätöksentekoon. Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa Kanta-Hämeen maakunnan eri toimintojen suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä Kanta-Hämeen asukkaiden, erityisesti lasten ja nuorten elämään.

Kanta-Hämeen maakunnan nuorisovaltuusto, tuttavallisesti MaNu, järjestäytyi 14.12.2017. Jäseniä valtuustossa on yhteensä 19. Kokeiluhankkeen aikana etsitään parhaita toimintamuotoja ja käytäntöjä, jotka jaetaan kaikkien maakuntien käyttöön seuraavan kahden vuoden aikana. Hämeen liitto on sitoutunut tukemaan Kanta-Hämeen nuorisovaltuuston vuoden 2018 toimintaa.

Yhteistyötä Itämeren alueen nuorten kanssa

Kanta-Hämeen maakunnan nuorisovaltuusto osallistuu torstaina 19.4.2018 työpajatyöskentelyyn yhdessä Itämeren alueen maakuntien nuorisoverkoston kanssa. Hämeen liitto järjestää BSSSC eli Baltic Sea States Subregional Cooperation –nuorisoverkoston kevään tapaamisen Hämeenlinnassa.

Työpajoissa nuoret työskentelevät YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden parissa, syventyen erityisesti kiertotalouteen, vihreisiin kaupunkeihin ja järkeviin tulevaisuuden ratkaisuihin. Lisäksi he pohtivat ja etsivät ratkaisuja muun muassa nuorten osallistamiseen ja mahdollisuuksiin päästä mukaan päätöksentekoon.

Työpajojen tuloksista koostetaan julistus, joka esitellään Itämeren alueen maiden hallitukselle ja BSSSC-verkostolle. Nuoret pääsevät kertomaan oman äänensä ja näkökulmansa Itämeren alueen päätöksentekijöille asti.

Lisätietoja: Hämeen liitto, projektisuunnittelija Liisa Jormalainen, p. 050 524 8001 ja suunnittelija Reetta Sorjonen, p. 044 300 5230

Seitsemän hanketta sai myönteisen rahoituspäätöksen

Vuoden 2018 alueelliset innovaatiot ja kokeilut AIKO-rahoitushaku on päättynyt. Hakemuksia tuli yhteensä yksitoista, joista seitsemälle Hämeen maakuntahallitus päätti myöntää rahoitusta. Kyseessä oli viimeinen AIKO-rahoitushaku, eli jaossa oli loput jäljellä olevista määrärahoista. Myönteisen rahoituspäätöksen saaneet hankkeet ovat:

Hakijana Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:

  • Y-Robo. Yhteistyörobotit ja robottien Y-sukupolvi -hanke, jolle rahoitusta myönnettiin 63 000 euroa. Keskeisin tavoite on löytää uusia sovelluskohteita robottien käytölle ja lisätä merkittävästi tietoutta robotiikan uusista sovellusmahdollisuuksista Hämeen alueen yrityksissä ja oppilaitoksissa.
  • Kokeilujen 3D Klubi -hanke, jolle rahoitusta myönnettiin 37 800 euroa. Kokeellisessa soveltuvaan tutkimustoimintaan liittyvässä hankkeessa yhdistetään yritysten innovaatiotoiminta ja soveltavan tutkimuksen toiminta yhteisölliseksi kokonaisuudeksi.
  • SÄIHKY - Sähköisen asioinnin pilotointi -hanke, jolle rahoitusta myönnettiin 70 000 euroa. Päätavoitteena on kehittää Hämeenlinnan kaupungin kykyä vastata digitalisaatioon liittyviin haasteisiin ja kokonaisvaltaisesti sähköisten palveluiden kehittämiseen ja hyödyntämiseen.
  • WAIKATO - Uusi-Seelanti parhaiden käytänteiden kohteena -hanke, jossa aloitetaan konkreettista yhteistyötä ja luodaan molemminpuolinen ymmärrys ja kehitystoiminnan etenemismalli tulevalle, pitkäjänteiselle yhteis- ja kehittämistyölle Waikaton alueen ja Wintec/Hamilton (NZ) tutkimuskeskusten kanssa. Hankkeelle myönnettiin 35 000 euron rahoitus.

Hakijana Forssan yrityskehitys Oy:

  • Suomen parhaat yritykset -hanke, jossa vahvistetaan ja turvataan Forssan seudulle osaavan työvoiman saatavuus pitkällä tähtäimellä. Tavoitteena on kärkiyritysten työhyvinvoinnin ja positiivisen työnantajamielikuvan lisääminen. Hankkeelle myönnettiin 49 700 euron rahoitus.

Hakijana Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema:

  • Antibioottiresistenssin ja taudinaiheuttajan torjuminen vesiympäristössä -hankkeessa tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ja ratkaisumahdollisuuksia vesistöön päätyvien antibioottiresistenssigeenien ja haitallisten tautimikrobien aiheuttamista riskeistä ja torjunnasta. Hankkeelle myönnettiin 67 000 euron rahoitus.

Hakijana Luonnonvarakeskus LUKE:

  • Kulttuuriperintö näkyväksi - puistot, perinnekasvit ja –eläimet Hämeen matkailuvaltiksi -hanke, jossa tavoitteena on kehittää Kanta-Hämeen vahvuuksia erityisesti matkailu- ja hyvinvointipalvelujen sekä näihin liittyen luonnonvarojen kestävän käytön painopistealueilla. Hankkeelle myönnettiin 50 002 euron rahoitus.

Lisätietoja: aluekehitysasiantuntija Arto Saarinen, p. 050 305 2539

Rakennerahastotehtävät siirtyvät maakuntiin

Hämeen liitto esittää työ- ja elinkeinoministeriölle, että Kanta-Hämeen maakunta toimii rakennerahastovarojen välittävänä viranomaisena, kun uudet maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2020.

Tähän asti EAKR-rahoituksen osalta välittävänä viranomaisena on toiminut Etelä-Suomessa Uudenmaan liitto ja EAKR-yritystukien ja ESR-rahoituksen osalta Hämeen ELY-keskus.

Lisätietoja: kehittämisjohtaja Osmo Väistö, puh. 050 502 1132

Kokousasiakirjat

Hämeen maakuntahallituksen seuraavat kokoukset ovat 7.5. ja 18.6.2018.