Hämeen maakuntavaltuuston päätökset 26.11.2018

Hämeen maakuntavaltuusto hyväksyi maanantaina 26.11.2018 Hämeen linnassa järjestetyssä kokouksessaan Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2021. Lisäksi maakuntavaltuusto palkitsi Vihreän talon isäntäpariskunnan kulttuuristipendillä.

Maakuntavaltuusto suuntasi ajatukset tulevaisuuteen, tulevaisuuden tutkimuskeskuksen professorin, Sirkka Heinosen saattelemana. Sirkka Heinonen kertoi asumisen tulevaisuutta muokkaavista trendeistä ja haastoikin valtuutetut miettimään millä keinoilla Hämeestä luodaan tulevaisuuden hyvän asumisen mallimaakunta.

Päämääränä Suomen paras maakunta

Maakuntauudistuksen pidentyneen aikataulun perusteella vuosi 2019 on Hämeen liiton toiseksi viimeinen toimintavuosi. Aikataulun viivästyminen ei kuitenkaan hidasta liiton toimintaa, vaan kehittäminen jatkuu tehokkaana.

Maakunnan kilpailukyvyn ja elinvoiman lisäämisellä Kanta-Hämeestä tavoitellaan Suomen parasta maakuntaa. Toiminnan varmistamiseksi kootaan hyvien hankekokonaisuuksien taakse voimavaroja kunnista, maakunnasta, valtiolta, Euroopan unionista ja yrityksistä. Älykäs erikoistuminen tulee korostumaan entistä vaikuttavammin. Maakuntaan laaditaan lisäksi kasvuohjelma, jolla edistetään työllisyyden ja yritysten kasvun dynamiikkaa ja löydetään ratkaisuja osaavan työvoiman ja työvoimatarpeiden kohtaanto-ongelmaan.

Liitossa on tunnistettu yrityskenttään liittyviä kehittämisteemoja, joita tuetaan toimimalla yhteistyön tekemisen edistäjänä ja alustana siten, että maakunnan eri toimijat toimivat yhteistyössä samojen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lisäksi edistetään matkailun vetovoimaa ja pyritään saamaan yöpyvien matkailijoiden määrä kasvuun.

Vahva vaikuttaminen jatkuu

Hämeen liitto jatkaa aktiivista vaikuttamistyötä valtakunnalliseen päätöksentekoon ja tulevan hallitusohjelman sisältöön liittyen. Liikennepuolella Suomi-radan kehittämistä edistetään suunnitteluvaiheeseen Riihimäki-Tampere välillä.

Liikennejärjestelmäsuunnitelma pidetään ajan tasaisena ja sille luodaan jatkuva suunnitteluprosessi vuoden 2020 loppuun mennessä. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman sisältöön vaikutetaan siten, että siinä huomioidaan Kanta-Hämeelle tärkeät hankkeet ja kehittämistoimet.

Maakuntakaava 2040 tukee maakunnan elinvoimaisuutta ja onnellista arkielämää.

Maakunnallisesti kahden kärkitoimialan, luonnonvarojen ja kiertotalouden sekä 5G:n ja robotiikan, edistämiseen panostetaan ja toimintoja näillä aloilla vahvistetaan ja kehitetään.

Kesäyliopisto tehostaa toimintaa ja kasvattaa volyymia

Hämeen kesäyliopiston ylläpitäjämuutosta suunnitellaan, vaikka maakuntauudistuksen aikataulu on viivästynyt. Muutoksen keskellä varmistetaan toiminnan kehittäminen ja jatkuminen katkeamattomana. Kesäyliopisto tehostaa toimintaansa ja kasvattaa volyymiaan sekä kokoaa yhteistyö- ja asiantuntijaryhmiä suunnittelutyön tueksi.

Tilikausi jää ylijäämäiseksi

Talousarvioesityksen mukaiset toimintakulut vuonna 2018 tulevat olemaan 6 237 632 euroa. Toiminnan kokonaiskuluista merkittävin osa muodostuu henkilöstökuluista ja palveluiden ostoista. Vuoden 2018 tilivuosi päätyy talousarvion mukaan 630 euron ylijäämään.

Pidentynyt maakunta- ja sote-uudistuksen aikataulu näkyy Hämeen liiton budjetissa volyymilisäyksenä, sillä valtiovarainministeriö jakaa maakuntien liitoille vuoden 2018 talousarviossa jäljellä olevaa määrärahaa maakuntauudistuksen esivalmistelun ja ICT-valmistelun rahoitukseen.

Hämeen liitolle esivalmisteluavustusta on myönnetty 526 978 euroa ja ICT-valmisteluavustusta yhteensä 2 986 564 euroa. Lisäyksistä johtuen vuoden 2018 talousarvioon pitää tehdä tarvittavat muutokset, jotka maakuntavaltuusto kokouksessaan hyväksyi.

Vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmassa liiton talous pysyy suunnittelun kannalta melko tasaisena kokonaisuutena. Kuntarahoituksen kasvattamiseen ei ole painetta, eli kuntien jäsenmaksut Hämeen liitolle säilyvät samana kuin aiempina vuosina. Tulevana vuonna on kuitenkin mahdollista jatkaa hyvin alkanutta maakunnan kehittämistyötä. 

Toimintatuottoja vuodelle 2019 lasketaan kertyvän 6 239 232 euroa.

Lisätietoja: Hämeen liitto, Mirva Kandolin, hallintopäällikkö, p. 050 048 3633

Vihreän talon idearikkaalle pariskunnalle kulttuuristipendi

Hämeen liitto ja Yle Hämeenlinna palkitsivat Riihimäellä sijaitsevan Vihreän talon isäntäpariskunnan, Anni Paunilan ja Olli Soinin, 2000 euron arvoisella kulttuuristipendillä.

Raha on tarkoitettu lasten ja kulttuuria edistävän tapahtuman tai toimintapäivän järjestämiseen.

- Hyvä Hämeen liitto ja Yle, siellä on selvästi fiksua väkeä, virnistää Olli Soini.

Pariskunta ei vielä tiedä mihin palkintosumma menee, mutta lupaavat että sille löytyy käyttöä.

Hämeen liitto ja Yle toteaa perusteluissaan, että stipendi myönnettiin monipuolisesti kulttuuria tukevalle ja tuntevalle idearikkaalle pariskunnalle, joka ylläpitää Vihreän talon toimintaa ahkerasti ja energisesti. Talolle, jossa kulttuuria on tarjolla jokaiselle ja kaikenikäisille; musiikkia, kuvataidetta, runoja, lukupiirejä ja teatteria.

Lue Yle Hämeenlinnan tekemä haastattelu: Riihimäenkulttuurikeitaan vetäjille napsahti taas tunnustusta, mutta: "Purkutaloon tultiin ja purkutalossa ollaan"

Lisätietoja: Hämeen liitto, Anna-Mari Ahonen, maakuntajohtaja, p. 050 572 0945

Tahto-lehti täynnä kiertotaloutta

Hämeen liiton tiedotuslehti Tahto on ilmestynyt. Lehden teemana on kiertotalous.

Lehden jutut käsittelevät vahvasti bio- ja kiertotalouden aiheita, ilmastonmuutosta ja alan kehittämismahdollisuuksia.

Lue lehti tästä: TAHTO 2/2018 Kanta-Häme – kiertotalouden paikka

Maakuntavaltuuston ja –hallituksen kokousajat vuonna 2019

Maakuntahallitus kokoontuu vuonna 2019 seuraavasti:

14.1., 18.2. 11.3., 8.4., 13.5., 17.6., 26.8., 16.9., 7.10., 4.11. ja 16.12.2019

Maakuntavaltuuston kokoukset pidetään 27.5. ja 25.11.2019.

Kokousasiakirjat