Hämeen maakuntavaltuuston päätökset 28.5.2018

Hämeen maakuntavaltuusto kokoontui kevään kokoukseen Riihimäelle Ammattiopisto Hyrian tiloihin maanantaina 28.5.2018.

Maakuntavaltuusto otti kantaa maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun

Maakuntavaltuuston kannanotto maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun:

Hämeen maakuntavaltuuston mielestä sosiaali-ja terveydenhuollon uudistaminen on tärkeää, mutta eduskunnan käsittelyssä olevat sote-lait kaipaavat vielä viilaamista.

Hämeen maakunta ja sen sote-valmistelijat ovat eri yhteyksissä esittäneet muutosesityksiä hallituksen lakiesityksiin. Toivomme, että ne huomioidaan lain eduskuntakäsittelyssä.

Uudistuksen tavoitteena on tarjota ihmisille nykyistä yhdenvertaisempia palveluja, vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannusten kasvua. Peruspalveluja halutaan vahvistaa ja hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia entistä paremmin. Tavoitteet ovat kannatettavia.

Mielestämme oleellista on, että laille asetetut tavoitteet voidaan toteuttaa ja lainsäädäntö antaa pysyvät lähtökohdat hyvään sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon. Toimeenpanon kannalta on ongelmallista, jos syntyy lakikokonaisuus, jota heti joudutaan muuttamaan merkittävästi.

Maakuntavaltuuston mielestä Oma Häme-valmistelussa on saatu aikaan hyvää perustaa maakunnan yhteisen ja kattavan sosiaali- ja terveydenhuollon rakentamiseksi. Uudistus on tärkeää toteuttaa asukkaiden tasa-arvoa, palvelujen parempaa yhteensovittamista ja kustannusten kasvun hillintää toteuttavalla tavalla.

Tätä työtä tullaan jatkamaan kuntien ja maakunnan yhteistoiminnalla myös siinä tapauksessa, että maakuntavaalit ja sote-maku-uudistus vielä viivästyisi joitakin kuukausia tai vielä pidempään.

Hämeen maakunnassa haluamme varmistaa, että eri vaiheissa maakunnan toimijoiden ja asukkaiden osallistuminen ja vaikutusvalta uudistuksen muotoon ja sisältöön toteutuu.

Lisätietoja:
Timo Heinonen, maakuntavaltuuston puheenjohtaja, p. 050-5122 760
Tarja Filatov, maakuntahallituksen puheenjohtaja, p. 050 511 3112

Anna-Mari Ahonen jatkaa Kanta-Hämeen maakuntajohtajana

Hämeen maakuntavaltuusto päätti yksimielisesti, että maakuntajohtajan virkaa hoitavan Anna-Mari Ahosen virkasuhdetta jatketaan määräaikaisena meneillään olevan maakunta- ja sote-uudistuksen aikataulun vuoksi 29.2.2020 saakka. Ahonen on hoitanut tehtävää 1.9.2016 alkaen.

Lisätietoja:
Tarja Filatov, maakuntahallituksen puheenjohtaja, p. 050 511 3112
Anna-Mari Ahonen, maakuntajohtaja, p. 050 572 0945
Mirva Kandolin, hallintopäällikkö, puh. 050 048 3633

Häme sai maakuntalipun

Maakuntavaltuuston kokouksessa, Suomen lipun 100-vuotispäivänä, julkaistiin Hämeen maakuntalippu. Lipun on suunnitellut heraldikko Tuomas Hyrsky ja lipun kuvassa oleva ilves perustuu 1960-luvun Ahti Hammarin piirtämään ilvekseen.

Maakuntalipun virallinen naulaustilaisuus järjestetään syksyllä 2018.

Lisätietoja lipun tilauksesta:
Mirva Kandolin, hallintopäällikkö, puh. 050 048 3633, mirva.kandolin(a)hame.fi
Reetta Sorjonen, suunnittelija, p. 044 300 5230, reetta.sorjonen(a)hame.fi

Häme-ohjelman seurantaraportti 2014-2017

Häme-ohjelman ohjelmakaudesta 2014-2017 on laadittu seurantaraportti. Raportissa positiivisena nousee erityisesti työllisyysasteen, työllisten ja tehtyjen työtuntien määrän kasvu.

– Tilastot näiden osalta ovat kääntyneet nousuun ja työllisyysasteessa, joka on 73%, on tehty piirikunnallinen, ellei peräti maakunnallinen ennätys, toteaa Hämeen liiton kehittämisjohtaja Osmo Väistö.

Työllisten määrä on myös lähtenyt kehittymään ja se realisoituu myös tehtyihin työtunteihin.

– Tehtyjen työtuntien määrä on kahden viimeisen vuoden aikana noussut valtavasti, eli hyvältä näyttää. Nykyisen maakuntaohjelman kanssa lähtötilanne on siis huomattavasti optimistisempi kuin vuonna 2014, Väistö jatkaa.

Seurantaraportti on laadittu erityisesti ohjelmassa esitettyjen määrällisten tavoitteiden ja myös muiden ohjelman toteuttamiseen liittyvien ja maakunnan kehitystä kuvaavien tekijöiden ja indikaattorien osalta. Raportista löytyy maakunnan tilannekuvaan perustuva teematarkastelu viidestä eri teemasta; väestö, aluetalous, osaaminen ja uudistuminen, terveys ja hyvinvointi sekä elinympäristö.

Lisätietoja:
Osmo Väistö, vs. kehittämisjohtaja, puh. 050 502 1132
Jesse Marola, maakunta-analyytikko, p. 050 592 6562

Hämeen liiton tilinpäätös ja toimintakertomus hyväksyttiin

Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntahallituksen ja tarkastuslautakunnan esityksen pohjalta Hämeen liiton vuoden 2017 toimintakertomuksen ja tilikauden tuloksen 188 695 €. Valtuusto myönsi samalla kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranjohtajille vastuuvapauden tilikaudelta.

- Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu kasvoi edellisvuoteen verrattuna ja vaikutti merkittävästi talouden volyymin nousuun, täsmentää Hämeen liiton hallintopäällikkö Mirva Kandolin.

Lisätietoja: 
Mirva Kandolin, hallintopäällikkö, puh. 050 048 3633.

Hämeen virkistysalueyhdistys valmistautuu maakuntauudistukseen

Hämeen virkistysalueyhdistyksen kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen muuttamista. Kokous hyväksyi uudet säännöt yksimielisesti. Sääntöjen muuttamisella virkistysalueyhdistys valmistautuu maakuntauudistukseen.

- Sääntömuutos oli tehtävä, sillä yhdistys ei voi toimia yhtä tiiviisti uuden maakunnan yhteydessä, kuin mitä se on toiminut Hämeen liiton kanssa, sanoo yhdistyksen asiamies Paula Mustonen.

Lisätietoja:
Paula Mustonen, Hämeen virkistysalueyhdistyksen asiamies, p. 050 375 3218

TAHTO-lehti: Kanta-Häme – viihtyisä ja järkevä asumisen paikka

Kevään TAHTO-lehti on ilmestynyt. Lehden teemana on asuminen.

Pääjutussa on asumisen teemaan liittyen haastateltu Suomen Asuntomessujen tulevaisuuden asumisen asiantuntija Kimmo Rönkää.

Lue lehti TÄSTÄ LINKISTÄ.

 

 

 

 

 

Kokousasiakirjat

Hämeen maakuntahallituksen seuraavat kokoukset ovat 18.6. ja 27.8.2018.
Hämeen maakuntavaltuuston seuraava kokous on 26.11.2018.