Maakuntakaavan valmistelu etenee hyvässä hengessä

Kunnat, ministeriöt, Liikennevirasto ja valtion aluehallinto antoivat viime keväänä lausuntonsa valmisteilla olevasta Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040:n ehdotuksesta. Yhtä suurta kysymystä lausunnoissa ei noussut esille, vaan ennemmin joukko asioita, jotka ovat vaatineet ja vielä edellyttävät hiontaa ja neuvotteluja.

– Luonnonvara-asiat ja liikenne ovat perinteiseen tapaan olleet keskustelun kohteina niin yleisön kuin viranomaistenkin taholta. Valmistelu niiden osalta on kuitenkin edennyt hyvässä hengessä ja yhteistyössä alan toimijoiden kanssa, toteaa Hämeen liiton suunnittelujohtaja Heikki Pusa.

Pusan mukaan kaava on luonteeltaan mahdollistava ja maakunnan vetovoimaisuutta tukeva. Kyseessä on kokonaismaakuntakaava, mikä tulee korvaamaan kaikki nyt voimassa olevat vaihe- ja maakuntakaavat.

Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 27.8.2018 vastineet lausuntoihin. Kaavaan tehdään lausuntojen edellyttämät tarkistukset, jonka jälkeen maakuntahallitus asettaa sen kuukaudeksi yleisölle nähtäväksi ja kommentoitavaksi. Maakuntavaltuusto käsittelee kaavaehdotuksen ensi vuoden kevätkokouksessaan.

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Heikki Pusa, p. 0500 483 642

Kokousasiakirjat

Seuraavat maakuntahallituksen kokoukset ovat 17.9. ja 8.10.2018.