SYMBI-projektin opintovierailu Hämeeseen

Hämeen liitto ja Hämeen ammattikorkeakoulu edustavat Suomea kansainvälisessä SYMBI-hankkeessa, joka keskittyy kiertotalouden ja teollisten symbioosien kehittämiseen. Hankkeen partnerit ja sidosryhmän edustajat seitsemästä eri maasta vierailivat Hämeessä syyskuussa tutustuen alan yrityksiin. Lue lisää SYMBI-hankkeesta