Yhteistyötä paremman Euroopan puolesta

Itämeren alueen maakuntien yhteistyöverkosto (Baltic Sea States Subregional Co-operation, BSSSC) kokoontui vuosikonferenssiin 21.–22.9.2017, joka tänä vuonna järjestettiin Potsdamissa Saksassa. Konferenssin teemana oli ”Yhteistyö on yhtä kuin yhteenkuuluvuus”. Saman teeman äärellä työskentelivät myös BSSSC:n nuorisoverkoston aktiiviset nuoret.

Nuoret haluavat tulla kuulluksi

BSSSC:n nuorisoverkosto työskenteli tiiviisti kahden päivän ajan, ennen varsinaista konferenssia, kiteyttääkseen nuorten näkemykset ja toiveet esitettäväksi Itämeren alueen poliitikoille ja virkamiehille.

Nuoret haluavat, että heitä kuunnellaan ja heidät otetaan tosissaan. He esittivätkin erityisesti BSSSC:n hallitukselle perusteltuja argumentteja yhteistyöstä, kestävästä kehityksestä, vihreästä energiasta ja mitä pitäisi tehdä jotta nämä saadaan onnistumaan ja toteutumaan. Lisäksi nuoret pohtivat tasa-arvo- ja hyvinvointikysymyksiä. Tärkeinä teemoina nousivat myös laadukas koulutus ja kiertotalous. Nuoret haluavat myös vahvasti painottaa rajat ylittävää yhteistyötä, tai oikeastaan he näkevät yhteistyön tulevaisuudessa mieluiten ilman rajoja.

Kanta-Häme edustettuna nuorisoverkostossa

Kanta-Hämettä BSSSC:n nuorisoverkostossa edustaa Jaakko Martin. Hausjärveltä kotoisin oleva lukiolainen on aktiivinen nuori oman kuntansa nuorisovaltuustossa ja kiinnostunut erityisesti kestävästä kehityksestä ja vihreästä energiasta.

”Nuorisoverkoston työ on BSSSC:n sympaattisin ja tulevaisuuteen suuntautunein toimintamuoto. Jaakko jatkaa hienosti Kanta-Hämeen aktiivisen osallistumisen perinnettä”, toteaa muutosjohtaja Matti Lipsanen, joka on ollut yhteistyössä mukana jo pitkään. 

 

 

 

 

 

 

 

"Tämä on todella hieno tilaisuus päästä vaikuttamaan tärkeisiin asioihin ja tuoda nuorten näkökulma esiin. Ja tietysti samalla on tosi mahtavaa tutustua muihin aktiivisiin nuoriin eri puolelta Itämeren aluetta", sanoo Jaakko Martin.
 

Yhteistyöllä kohti parempaa Eurooppaa

Yhteistyöverkostolla ei ole muodollista poliittista päätösvaltaa, mutta se voi esittää alueiden yhteisiä lausuntoja Euroopan ja alueiden päättäville tahoille. Konferenssin hyväksymässä julkilausumassa verkosto korostaa rajat ylittävän yhteistyön tärkeyttä. Erityisesti nuorten ottaminen mukaan yhteistyöhön alueiden ja hallinnon eri tasoilla nousee vahvasti esiin ja sitä korostettiin myös konferenssin eri esityksissä.

Yhteistyöverkosto painottaa, että Euroopan koheesiopolitiikan tulee edistää maakuntien tasapainoista kehittymistä koko Itämeren alueella vuoden 2020 jälkeenkin. Alueet eivät pysty saavuttamaan kestävää kehitystä yksin.

Älykkään erikoistumisen strategioita tulee vahvistaa ja niitä tulee hyödyntää rajat ja alueet ylittävässä yhteistyössä. Kanta-Hämeessä älykkään erikoistumisen strategia on osa Häme-ohjelmaa, joka on nähtävillä ja kommentoitavissa 19.9.–19.10.2017.

Tutustu Itämeren alueen maakuntien yhteistyöverkostoon www.bsssc.com

Lisätietoja: Matti Lipsanen, muutosjohtaja, Hämeen liitto, p. 050 506 0697