Uutisiamme

Maailman paras turvallisuuden tunne? Valtakunnallinen turvallisuusseminaari 23.-24.1.2020

Maailman paras turvallisuuden tunne?
Valtakunnallinen turvallisuusseminaari 23.-24.1.2020 Hotelli Scandic Aulanko, Hämeenlinna


Suomi on erilaisten kansainvälisten vertailujen perusteella maailman turvallisin maa. Tuntuuko kaikista kuitenkaan siltä? Entä mitä väliä sillä on, miten turvalliseksi koemme olomme?

Kanta-Hämeen menneisyyden etsijät ry sai Hämeen liiton kulttuuristipendin

Menneisyyden etsijältä pitää löytyä kiinnostusta erityisesti esihistoriasta, ja hänen täytyy olla valmis liikkumaan mitä erilaisimmissa maastoissa ja säissä.

Historiallisten esineiden ja muinaisjäännösten löytämisessä vaaditaan myös osaamista metallinetsinnässä käytettävistä laitteista, ja mahdollisimman tarkkaa dokumentointia löytöpaikoista.

Hämeessä hillitään ilmastonmuutosta

Hämeen liitto käynnisti 14.11.2019 yhteistyössä Hämeen ELY-keskuksen kanssa maakunnallisen ilmastotyön, ja perusti Kanta-Hämeen ilmastotoimikunnan.

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikentyminen ja luonnonvarojen ylikuluttaminen ovat jokaisen valtion yhteisiä haasteita, ja näiden hidastaminen voi tapahtua ainoastaan yhteistyöllä.

Ilmastoymmärrys ja -tietoisuus ovat hyvässä kasvussa myös Kanta-Hämeessä. Kunnat, asukkaat, yritykset ja kansalaisjärjestöt toimivat koko ajan tehokkaammin yhteisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Valmistelurahoitusta Itämeren alueen hankkeille

Itämeren alueen BSR Interreg -ohjelman viimeiset rahoitushaut hankkeille ovat avautuneet.

Tiistaina 5.11. avautui toinen Seed Money –hakukierros. Rahoitusta voidaan myöntää Itämeren alueen strategiaa toteuttavien, eri rahoituslähteistä haettavien hankkeiden valmisteluun. Seed Money –hankkeen suurin mahdollinen budjetti on 50.000 €, josta BSR Interreg rahoittaa enintään 85 %. Seed Money –haun ensimmäinen vaihe päättyy 9.12.2019.

Hämeen maakuntahallituksen päätökset 4.11.2019

Hämeen maakuntahallitus keskusteli maan hallituksen käynnistämän sote-uudistuksen toimeenpanosta ja maakunnassa tehdystä vapaaehtoisesta kuntayhtymäselvitystyöstä, samalla kuin antoi valtioneuvostolle lausunnon sote-uudistukseen liittyvästä asetusluonnoksesta.

Lisäksi maakuntahallitus linjasi valmistelua maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta koskevista, ympäristöministeriölle annettavista kommenteista.

Kanta-Hämeen ennakointiforum 7.11.2019 - Digitaalisuus mullistaa Kanta-Hämeen(kin) - TERVETULOA!

Digitaalisuuden haasteet kohtaat meidät päivittäin. On aika pohtia yhdessä, mitä kohti olemme menossa, millä tavoin digitalisaatio meidät haastaa ja mitä mahdollisuuksia se meille tuo.

Hämeen ELY- keskus, Hämeen liitto ja HAMK sidosryhmäkumppanien ohella toivottavat Teidät tervetulleiksi osallistumaan Kanta-Hämeen ennakointifoorumiin 7.11.2019, joka toteutetaan digitaalisuuden teemalla.

Hämeen vaalipiirin kansanedustajat tekivät yhdeksän yhteistä talousarvioaloitetta valtion vuoden 2020 talousarvioon

Maan hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä valtion talousarvioksi vuodelle 2020. Hämeen vaalipiirin kansanedustajat tekivät yhdeksän yhteistä talousarvioaloitetta. Niiden ensimmäiset allekirjoittajat on valittu arpomalla, jonka kansanedustajat yhteisesti sopivat valintamenettelyksi.

Sivut