Uutisiamme

Päärata+ maakunnat: Rahoitus pääradan parantamiseen välillä Pasila-Riihimäki tulee osoittaa valtion vuoden 2020 budjetissa

Pääradan parantaminen välillä Pasila – Riihimäki odottaa toteutusvalmiina rahoitusta – rahoitus tulee osoittaa valtion vuoden 2020 budjetissa.

Helsinki-Tampere raideliikenteen palvelutason kehittäminen edellyttää toimenpiteitä vaiheittain koko yhteysvälillä. Pasila-Riihimäki 2-vaihe on rataverkon toimivuuden kannalta kriittisen Helsinki-Tampere-yhteysvälin ainoa jo suunniteltuvalmiudeltaan kunnossa oleva radan kehittämistoimenpide. Se tarvitsee vain investointipäätöksen.

Hämeen liitto osallistuu ylimaakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun

Hämeen maakuntahallitus päätti kokouksessaan 7.10.2019, että Hämeen liitto osallistuu Pirkanmaan, Satakunnan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien liittojen kanssa ylimaakunnallisen liikennestrategian laatimiseen.

Läntisen Suomen maakunnat ovat valmistelleet esiselvityksen yhteisestä liikennestrategiasta. Esiselvityksen tavoitteena oli tutkia ylimaakunnallisen liikennestrategian hyötyjä, edellytyksiä, alueellista laajuutta, toteuttamisen tapaa ja sisältöä. Selvitys toimii tiekarttana varsinaiselle strategiatyölle.

Sotessa tarvitaan rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia

Kuntien heikentynyt taloustilanne, ja muun muassa väestön ikääntyminen vaikuttavat lähivuosina voimakkaasti sote-palvelujen käyttöön ja kustannuksiin. Toimintaympäristö on tällä hetkellä haasteellinen. Kanta-Hämeessä jatketaan maakunnallisen sote-kuntayhtymän mahdollisuuden selvittämistä.

Maan hallitusohjelman mukainen lainvalmistelu soten osalta on vasta käynnistymisvaiheessa. Erinäisiä selvityksiä esimerkiksi Uudenmaan erillisratkaisusta ja kuntien tuottamisoikeudesta on käynnissä. Näistä on luvattu tehdä johtopäätökset vuodenvaihteeseen mennessä.

Väestösuunnite on ennustetta todenmukaisempi

Hämeen liiton tekemää Kanta-Hämeen väestösuunnitetta ei ole tarvetta päivittää Tilastokeskuksen väestöennusteen pohjalta, sillä nykyinen toteuma tukee väestösuunnitteen mukaista kehitystä.

Väestökehitys on Kanta-Hämeessä ollut viime aikoina aiempaa positiivisempaa. Vaikka syntyvyys on jäänyt toivottua pienemmäksi, on väestön kokonaismuutos ollut parempaa kuin aiempina vuosina. Omassa väestösuunnitteessaan Hämeen liitto onnistui siis ennustamaan tämän paremmin kuin Tilastokeskus juuri julkaistussa ennusteessaan.

Kanta-Hämeen rapusuurlähettilääksi 2019 valittiin Sanni Grahn-Laasonen

Noin puolet koko Suomen rapusaaliista on kotoisin Hämeen maakunnasta. Tämä on poikkeuksellista, sillä vastaavaa tilannetta ei muiden kala-, äyriäis- tai riistalajien osalta maakunnastamme löydy.

Rapujen suurtuottajaroolinsa vuoksi Häme julistautui vuonna 2010 rapumaakunnaksi. Maakunta on siitä lähtien vuosittain vihkinyt hyvän ruoan ja erityisesti rapujen ystävänä tunnetun henkilön rapukuninkaalliseksi.

Elokuun väestökatsauksen maltillisuus yllätti positiivisesti

Elokuun väestökatsaus oli väkiluvun vähenemisen suhteen erittäin maltillinen. Tilanne oli paras sitten vuoden 2011, ja parempi kuin muissa maakunnissa. Esimerkiksi Hämeenlinnaan ja Riihimäelle muutti enemmän asukkaita, kuin niistä pois. Tilanne yllättää positiivisesti, sillä elokuu on yleensä väestökatsauksen kannalta pahin kuukausi, koska opiskelijoita muuttaa pois kunnista enemmän maakunnan ulkopuolelle, kuin maakuntaan.

Hämeen maakuntahallituksen päätökset 16.9.2019

Hämeen maakuntahallitus antoi Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle lausunnon maakuntakaavaa 2040 koskevista valituksista.

Maakuntavaltuuston päätöksestä 27.5.2019 jätettiin hallinto-oikeuteen kaikkiaan neljä valitusta. Kolme valituksista koskee Tuuloksen yhdistettyä kalliokiviaineksen ottoaluetta / kiertotalousaluetta, ja yksi ohjeellisen ulkoilureitin linjausta.

Hämeen liitto toteaa, että lausunnoissa kuvattuihin perusteisiin ja tietoihin viitaten kaikki valitukset tulee kokonaisuudessaan lakiin perustumattomina hylätä.

Etelä-Suomen EAKR-rahoitushaku on avautunut

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitushaku eteläsuomalaisille hankkeille on avoinna 9.9.–17.10.2019. Rahoitettavia hankkeita etsitään Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoilta 1 ja 2. Toimintalinja 1 edistää pk-yritysten kilpailukykyä, ja toimintalinja 2 uuden tiedon ja osaamisen tuottamista ja hyödyntämistä. Haun yhteisiä teemoja ovat älykkään erikoistumisen kärjet sekä vähähiilisyys.

Sivut