Uutisiamme

Hämeen liitto pyytää esityksiä Häme-päiväksi 2014

Hämeen liitto pyytää tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäjiä tekemään esityksiä vuoden 2014 Häme-päiväksi.

Häme-päiväksi nimetylle tapahtumalle myönnetään 3 000 euron
kerta-avustus, jolla toivotaan kehitettävän tapahtumaa ja lisättävän sen tunnettavuutta.

Häme-päivän valintaa valmistelee työryhmä, johon kuuluvat maakuntahallituksen jäsenet Eeva Nurmi, Maija Auvinen ja Esa Silvennoinen sekä Hämeen liiton johdon assistentti Jaana Laakso.

Valittavalta Häme-päivältä edellytetään vähintään seuraavia
kriteerejä:

Hämeen maakuntahallituksen tiedote 11.11.2013

Häme-ohjelma

Maakuntahallitus päätti esittää Häme-ohjelman luonnosta maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi. Maakuntavaltuusto käsittelee Häme-ohjelman kokouksessaan 25.11.2013.

Häme-ohjelma sisältää maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman.
Kanta-Hämeen kehittämisen kärjet ja valinnat ovat Häme-ohjelman keskustelu- ja valmisteluprosessin kuluessa tiivistyneet viiteen toimintalinjaan:

Hämeen liitto pyytää ehdotuksia kulttuuritunnustuspalkinnon saajasta!

Mikä on kulttuuritunnustuspalkinto?

Kulttuuritunnustuspalkinto on Hämeen liiton vuosittain myöntämä palkinto kulttuurin saralla ansioituneelle maakunnassamme asuvalle ja / tai työskentelevälle henkilölle tai ryhmälle.

Palkinnon avulla halutaan nostaa esiin erityisen innovatiivisesti toteutettua kulttuuritoimintaa tai töitä.
Perusteena voi olla joko Kanta-Hämeen maakunnassa tehty mainittava kulttuuriteko tai maakunnan kulttuurin hyväksi tehty työ.

Häme-ohjelman luonnos tulee nähtäville

Kärkiä ovat muun muassa kasvukäytävät, hyvinvointi, biotalous ja kansainvälistyminen.

Timo Reina (vas.), Sanni Grahn-Laasonen, Johannes Koskinen ja Matti Lipsanen (oik.) ovat tyytyväisiä Häme-ohjelman luonnokseen.

 

Kanta-Hämeen maakuntahallitus asettaa Häme-ohjelman luonnoksen nähtäville. Maakuntahallitus päätti maanantaina 16.9.13 luonnoksen nähtävillä oloajaksi 23.9.–25.10.13.

Hämeen maakuntahallituksen tiedote 16.9.2013

Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma lausuntokierrokselle

Ihmisten liikkuminen perustuu Kanta-Hämeessä suurelta osin henkilöauton käyttöön. Henkilöautoilun osuus päivittäisistä matkoista on lähes 60 %, joukkoliikenteen osuus 5 %:n tasoa. Luvut eivät olennaisesti poikkea koko maan keskiarvosta. Asuinaluetyypistä johtuvat erot ovat kuitenkin huomattavia. Keskimäärin kantahämäläiset tekevät 3,2 matkaa vuorokaudessa. Tiedot perustuvat juuri valmistuneeseen ja lausuntokierrokselle lähtevään Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnokseen.

Uusi vanhuspalvelulaki puhutti vanhusneuvostojen seminaarissa

 

Hämeen liiton koolle kutsuma seminaari puolusti iäkkäiden vaikutusmahdollisuuksia

Kesällä osittain voimaan tullut vanhuspalvelulaki puhutti eniten Hämeen alueen vanhusneuvostojen seminaarissa Forssan kaupungintalolla tiistaina 3.9.13.

– Hyvähän tämä laki on, mutta on kansallinen häpeä, että pitää lailla säätää, että vanhuksista pidetään huolta. Kyllä jokaisessa sivistysvaltiossa pitäisi huolehtia vanhuksista ilman, että laissa niin käsketään, EETU ry:n puheenjohtaja ja kaupunkineuvos Hannes Manninen kritisoi.

Hämeen liitto juhli 60-vuotista historiaansa

Yhteistyöhön luottava Hämeen liitto juhli 60-vuotista historiaansa

Muutos ja yhteistyö sekä niiden suunnat olivat keskeisiä puheenaiheita Hämeen liiton 60-vuotisjuhlaseminaarissa Hämeen linnassa.

– Luontaisiin yhteistoiminta-alueisiin kannattaa panostaa nyt ja tulevaisuudessa, Hämeen maakuntahallituksen puheenjohtaja Johannes Koskinen linjasi.

Seminaarissa pohdittiin maakuntien tulevaisuuden lisäksi yhteistyöverkostojen tärkeyttä. Helsingin, Hämeenlinnan ja Tampereen yhteistyöakselin edustajat korostivat työnjaon merkitystä.

Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen yhteiskokous Hämeenlinnassa

Ympäristöteknologia ja Venäjä-yhteistyö ovat Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen kehittämiskärkiä

Kolmen maakuntaliiton päättäjät kokoontuivat Hämeenlinnaan syventämään yhteistyötään.

Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueella keskitytään lähivuosina muun muassa Cleantech-klusterin ja Venäjälle suuntautuvan liiketoimintaosaamisen kehittämiseen.

Muita kehittämisen kärkihankkeita ovat luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen, kestävä elämäntapa eri aluevyöhykkeillä sekä sujuvat ja älykkäät matka- ja kuljetusketjut.

Sivut